Nieuwsberichten

Groene Boekje en/of woordenlijst.org?

28/10/2011

In enkele kranten en op sommige nieuwssites is het bericht verschenen dat het Groene Boekje dreigt te verdwijnen. De Taalunie zet de puntjes op de i.

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal wordt in 2015 geactualiseerd. Dat betekent in de eerste plaats: aangevuld met nieuwe woorden. Aan de spellingregels en aan de schrijfwijze van bestaande woorden wordt niet geraakt.

Van oudsher wordt de Woordenlijst uitgegeven als 'het Groene Boekje'. Sinds 2005 is de lijst, samen met de Leidraad, ook gratis te raadplegen op woordenlijst.org. Gebruikers kunnen de officiële spelling ten slotte ook vinden in andere spellinggidsen en woordenboeken, die van de Taalunie na controle het 'keurmerk spelling' hebben gekregen.

Bij de vraag of het boekje, de website en het keurmerk naast elkaar moeten blijven bestaan, spelen verschillende elementen een rol. Zeker is dat de website miljoenen bezoekers per jaar trekt, dat een digitale lijst geen beperkingen qua omvang heeft en dat de website mogelijkheden heeft die niet op papier kunnen. Zo kan een digitale woordenlijst de gebruiker omleiden van een verkeerd naar een juist gespeld woord. Een woordenlijst op internet is daarom ongetwijfeld de lijst van de toekomst. Aan de andere kant is het boekje nog altijd erg populair en heeft niet iedereen de hele tijd een computer met internetverbinding bij de hand. Of het boekje moet wijken voor het internet, is nog geen uitgemaakte zaak. Het Comité van Ministers zal zich daar te gelegener tijd over buigen.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0