Nieuwsberichten

Anton de Kom Universiteit start masteropleiding Nederlands

02/02/2012

De Anton de Kom Universiteit van Suriname is voor het eerst in zijn geschiedenis met een masteropleiding Nederlands van start gegaan. De start van deze opleiding vond maandagavond plaats in de conferentiezaal van de universiteit. Deze opleiding zal de eerste in Suriname zijn waar formeel extra aandacht besteed zal worden aan het Surinaams-Nederlands. Het doel van de masteropleiding Nederlands is tweeledig: de opleiding van toekomstige docenten voor de bacheloropleiding in de Nederlandse taal, en voorbereiding op eventuele promotie.

Deze opleiding zal de pilotcursus zijn voor e-learning of afstandsonderwijs van de Anton de Kom Universiteit. De lessen zullen voor het overgrote deel via e-learning plaatsvinden.

De bouwdecaan van de subfaculteit Humaniora en tevens coördinator van deze nieuwe studierichting, is Renata de Bies. Zij geeft aan dat voor de opzet van de opleiding een curriculumcommissie bijeen geroepen is. Deze commissie bestond uit een breed platform van personen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Verder is dit curriculum door buitenlandse universiteiten gescreend, waaronder ook een Surinaamse commissie.

De Bies gaf tijdens haar openingstoespraak aan dat zij voor deze opleiding nauw heeft samengewerkt met de Universiteit van Tilburg waarmee de Anton de Kom Universiteit van Suriname een Memorandum of Understanding heeft getekend. Volgens de bouwdecaan staat de Universiteit van Tilburg goed bekend om zijn taalkunde, taalbeheersing en communicatie.

Het programma dat voor deze opleiding is opgesteld, is breed, omdat in een ontwikkelingsland als Suriname mensen multi-inzetbaar moeten zijn. Na dit programma moeten de cursisten in staat zijn te promoveren, meent de coördinator. De studenten mogen volgens de Bies veel wetenschappelijk onderzoek verwachten.

Afstudeerrichtingen
Lexicologie (studie van het woord) zal als afstudeerrichting aangeboden worden. De Bies vindt dat dit vak van belang is voor het taalbeleid van Suriname dat in het verschiet ligt. "Het kan niet zo zijn dat Suriname maar één lexicoloog heeft, dus bieden wij nu een studierichting Lexicologie aan." Lexicologie moet gezien worden als een verzameling van een heleboel onderdelen van de linguïstiek. Verder kunnen de studenten ook nog afstuderen op het gebied van sociolinguïstiek, literatuur, en op het gebied van taalbeheersing en communicatie.

De decaan van de Faculteit, de maatschappijwetenschapper Clayton Wallerlei spreekt van een heugelijk feit, want eindelijk, weliswaar 44 jaar te laat, heeft Suriname een wetenschappelijke opleiding Nederlands waar de officiële taal én de instructietaal het Nederlands is.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0