Nieuwsberichten

Start digitaliseringsproject KB Den Haag: 'Het geheugen van Nederland'

14/06/2001

Mei 2001 is het projectbureau Het Geheugen van Nederland operationeel geworden na een voorbereidingsfase van enkele maanden. Het Geheugen van Nederland is een sectoroverschrijdend digitaliseringsprogramma van de Koninklijke Bibliotheek. De doelstelling is een Nationale Digitale Collectie op te bouwen en gratis voor iedereen beschikbaar te stellen op internet. Daarnaast heeft het ontwikkelen van toepassingen voor het voortgezet onderwijs een belangrijke plaats.

Het Geheugen van Nederland beschikt over een budget van 18,7 miljoen gulden, waarvan 15 miljoen wordt gefinancierd door het ministerie van OCenW uit het Fonds Economische Structuurversterking en 3,7 miljoen door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB coördineert het programma en werkt samen met instellingen voor cultureel erfgoed. Het beoogde eindresultaat is een website die een integrale en eenvoudige toegang biedt tot digitale collecties van verschillende erfgoedinstellingen. Deze website gaat tevens toegang bieden tot een onderwijssite, die specifiek voor het voortgezet onderwijs lesmogelijkheden met dit materiaal biedt.

De deelprojecten binnen Het Geheugen zijn gespreid over de verschillende sectoren uit het cultureel erfgoed, en over de historische tijdvakken en daarbij aansluitende kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Er wordt naar gestreefd om de verschillende richtingen in de geschiedbeoefening (politiek, sociaal-economisch en cultureel) aan de orde te laten komen. De te digitaliseren materialen omvatten teksten, afbeeldingen, geluid en bewegend beeld. De volgende instellingen zijn in mei gestart met een project: Het Mauritshuis, Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, de Atlas Van Stolk, de directie der Oostersche Handel en Reederijen, het Centraal Bureau voor Genealogie en de Koninklijke Bibliotheek. Andere instellingen volgen in 2002 en 2003.

Naast het voeren van de projectcoördinatie, biedt de Koninklijke Bibliotheek een productieomgeving voor de digitalisering en verzorgt ze de centrale opslag en beschikbaarstelling van de materialen. Het Geheugen van Nederland behoort tot de Nationale Programma's van de Koninklijke Bibliotheek. Begin 2002 worden de eerste resultaten opgeleverd en in 2003 wordt het programma afgerond.

Informatie / website: www.geheugenvannederland.nl
E-mail: geheugen@kb.nl

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0