Nieuwsberichten

Amsterdams wethouder Andrée van Es reikt Lestrofeeën uit

07/11/2012

Het meest vernieuwende project Nederlands als tweede taal van de afgelopen vijf jaar.

Op zaterdag 10 november 2012 zal Andrée van Es, Wethouder voor Werk, Educatie en Participatie in Amsterdam, de vijfjaarlijkse Lestrofeeën uitreiken. De Lestrofeeën zijn bedoeld voor die projecten die volgens de beoordeling van een onafhankelijke jury de laatste vijf jaar het meest vernieuwend zijn geweest voor het onderwijs Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen.
LES is het vaktijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs.
Plaats van uitreiking: NOVA College, Burgemeester Hogguerstraat 2, Amsterdam.
Tijd: zaterdag 10 november: 10.25 uur.
De trofeeën worden uitgereikt op het congres ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van het tijdschrift. Voor meer informatie over dit congres zie www.lescongres.nl.

Er worden twee trofeeën uitgereikt, één voor een groot landelijk project en één voor een kleinschaliger project. Inmiddels heeft de jury een shortlist samengesteld van zes projecten waaruit op 10 november de twee winnaars zullen worden aangewezen.

De kandidaten:

1. Maatwerkhoeken – Doos op rollen

Een digitaal beschikbare verzameling lesactiviteiten die speciaal ontwikkeld zijn voor wie de methodiek Maatwerkhoeken wil gebruiken. Bij de aanpak Maatwerkhoeken werken de cursisten gedurende één of meer lesmomenten per week in 'maatwerkhoeken' aan taken die behoeftespecifiek zijn. De Doos op rollen toont Nt2-lesgevers hoe je dit maatwerk organiseert in je groep en reikt materialen aan.

2. MBO Taalcoachacademie

Een expertnetwerk, opgericht om taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo inhoudelijk te voeden, te inspireren en ervaringen te laten wisselen. Het is een bloeiend expertnetwerk waarbinnen trainingen en workshops worden uitgevoerd, ervaringen en materialen worden uitgewisseld en thema-discussies worden gevoerd.

3. Melkweg+

Fris en degelijk alfabetiseringsmateriaal voor niveau Alfa B naar niveau Alfa C dat (bijna) kosteloos verkrijgbaar is via internet; 16 boekjes met 400 pagina’s lees- en oefenmateriaal voor alfa cursisten op niveau B.

4. Nieuwsbegrip

Elke week een actuele leesles voor leerlingen op vijf verschillende niveaus (basis,voortgezet onderwijs en mbo). Een les bestaat uit een leestekst en opdrachten. Elke week staan enkele leesstrategieën centraal.
Het materiaal is zeer toegankelijk en kent digitale ondersteuning.

5. NT2 Nieuwslezer

Waarmee cursisten online de taal leren door het lezen van actuele nieuwsberichten (niet ouder dan 12 uur). Op basis van het taalniveau van de cursist – dat vooraf wordt vastgesteld – worden nieuwsberichten op het internet geselecteerd en aangeboden als lesstof, met aanvullende ondersteuning op woordenschatgebied in de vorm van vertalingen, voorbeeldzinnen en woordleeroefeningen.

6. Taal de baas

Een digitaal toets- en oefenprogramma voor taal, dat goed aansluit bij leerlingen in het mbo. Op speelse wijze gaan leerlingen aan de slag met taalachterstanden voor lezen/luisteren/woordenschat.

Een uitgebreide beschrijving van deze zes projecten wordt gepubliceerd in LES 180.

De jury bestaat uit:
Folkert Kuiken (Hoogleraar Nt2 aan de Universiteit van Amsterdam),
Piet Litjens (Directeur ITTA, Amsterdam),
Geppie Bootsma (Projectleider APS-talen),
Margreet Verboog (Taalwetenschapper/logopedist, ZZP’er),
Gerdie Wolfs (Gecertificeerd Nt2 docent, ZZP’er),
Haas ter Horst (Nt2 toetsontwikkelaar, Redactie Les).

Bron: Tijdschrift LES

Nieuwsarchief


2019: 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0