Nieuwsberichten

Gebruikers vinden DBNL.org de moeite waard

04/09/2014

Bezoekers van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL.org) zijn over het algemeen heel tevreden over de online bibliotheek en in hoge mate bereid de website aan te bevelen bij anderen. Dat is de belangrijkste conclusie van een recent uitgevoerd gebruikersonderzoek.

Van 15 april tot 5 mei 2014 werd een vragenlijst aangeboden aan bezoekers van de DBNL-site. Bijna 2.400 personen vulden de lijst volledig in. Via het onderzoek is veel waardevolle informatie verkregen over de verschillende gebruikersgroepen van de DBNL, hun waardering van de website en over verbeterpunten.

Betrouwbaar en aanbevelenswaardig
Uit de prachtige respons blijkt dat DBNL.org echte fans heeft, die in hoge mate bereid zijn de website aan te raden bij anderen. Een derde van de respondenten geeft zelfs een score van 100% voor aanbevelenswaardigheid.

De betrouwbaarheid van DBNL.org wordt hoog aangeslagen, zeker door de wetenschappers. Die hechten juist veel waarde aan de accuratesse van teksten die worden opgenomen in DBNL.org. Van alle groepen zijn het ook de wetenschappers die DBNL het hardste aanbevelen.

Demografie

Het grootste deel van de respondenten is 50+, maar ook de studentenleeftijd is duidelijk vertegenwoordigd. Een meerderheid is man (62%).

70% van de respondenten woont in Nederland, 20% in het Vlaams of Brussels Gewest. Webstatistieken laten zien dan 25% van de bezoekers uit België komt, dus de Vlaamse respons is wat ondervertegenwoordigd.

Soorten gebruik
Ruim de helft van de respondenten gebruikt DBNL.org vooral voor plezier of uit algemene interesse. 37% gaat naar DBNL.org voor zijn werk en 19% doet dat in het kader van een opleiding.

Wie werkzaam is in bibliotheek of boekenvak gebruikt DBNL.org in de eerste plaats als naslagwerk. Voor de andere groepen is DBNL.org vooral een bibliotheek met teksten. Wetenschappers en studenten zijn echte 'grootverbruikers' van DBNL.org.

Het meeste belang wordt gehecht aan de aanwezigheid primaire literatuur (romans, gedichten, verhalen), op afstand gevolgd door secundaire literatuur en cultuurhistorische teksten. Vooral teksten uit de negentiende en twintigste eeuw zijn in trek.

Nederland-Vlaanderen
De verschillen tussen de Vlaamse en de Nederlandse gebruikers zijn meestal verwaarloosbaar. Wel zijn er in Vlaanderen relatief meer respondenten die aangeven beroepsmatig of voor studiedoeleinden gebruik te maken van DBNL.org.

De Vlamingen zijn verder wat meer geïnteresseerd in teksten over taal en iets minder in de cultuurhistorische teksten. Ook is de Vlaamse interesse in de Middeleeuwen opvallend groter.

Mogelijkheden voor verbetering
Kritiekpuntjes zijn de overzichtelijkheid van de site en de zoekfunctie. Vooral jongere bezoekers (studenten) hebben wat moeite hun weg te vinden in DBNL. Ook de leesbaarheid van teksten kan nog worden verbeterd.

74% vindt dat DBNL.org een ruime selectie biedt van de teksten die ze nodig hebben, maar 16% mist behoorlijk wat. Er is vooral vraag naar meer actueel aanbod, maar er is ook begrip voor de uitdagingen die dat stelt.

Over het onderzoek
Het gebruikersonderzoek was van belang voor het voorbereiden de voortzetting van de DBNL-site na 1 januari 2015. Vanaf die datum zullen de Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen verantwoordelijk zijn voor het beleid en de inhoud van de DBNL. De KB zal instaan voor de operationele kant.

Het gebruikersonderzoek werd in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door ICSB, Marketing en Strategie (Capelle aan den IJssel). De voorbereiding en begeleiding was in handen van een werkgroep bestaande uit: Koen Calis (OB Brugge), David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Cees Klapwijk (Stichting DBNL), Martijn Laan (KB) en Astrid van Wesenbeeck (KB).

Het volledige rapport vindt u hier

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0