Nieuwsberichten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

19/12/2014

De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed heeft het rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' gepubliceerd. Erfgoedinstellingen doen al tientallen jaren ervaringen op in projecten waarbij erfgoed digitaal beschikbaar wordt gemaakt om het te kunnen gebruiken in uiteenlopende publiekstoepassingen en presentaties. Deze publicatie heeft tot doelstelling het verzamelen van lessen die geleerd kunnen worden uit enkele grote digitaalerfgoedprojecten in Nederland en Vlaanderen.

In 2013 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het advies Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie aangeboden. Het Comité van Ministers heeft op basis daarvan besloten tot het instellen van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Deze Commissie heeft de opdracht gekregen om antwoorden te formuleren op de volgende drie vragen:

 • Welke lessen kunnen worden geleerd uit grote digitaliseringsprojecten die worden of zijn uitgevoerd?
 • Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren?
 • Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is?

Dit rapport geeft antwoorden op de eerste vraag, naar de 'lessons learned' van grote Nederlandse en Vlaamse digitaalerfgoedprojecten. De lessen hebben betrekking op beleidsvorming, processen en de ontwikkeling van producten. Het onderzoek is in opdracht van de commissie uitgevoerd door Wilbert Helmus (bureau HA Cultureel Erfgoed Management). De lessen hebben betrekking op beleidsvorming, processen en de ontwikkeling van digitale producten. Deze lessen worden in het voorjaar van 2015 omgevormd tot adviezen aan het Comité van Ministers om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te versterken. Dan zal ook dit rapport officieel worden gepresenteerd aan de bewindslieden.

In het onderzoek is een keuze gemaakt uit projecten waarin de digitalisering centraal staat en uit projecten waarin digitaal erfgoed geaggregeerd wordt. De volgende projecten zijn bij het onderzoek betrokken geweest.

Nederland:

 • MusIP
 • Beelden voor de Toekomst
 • Erfgoed van de Oorlog
 • Metamorfoze
 • Digitale Collectie

Vlaanderen:

 • Vlaamse Erfgoedbibliotheek
 • Lukas - Art in Flanders
 • Erfgoedinzicht.be
 • Erfgoedplus.be
 • Vlaamse kunstcollectie

Nederlands-Vlaamse samenwerking:

 • AAT-Ned
 • Spectrum-N
 • DBNL
 • TST-Centrale

De projecten zijn in dit onderzoek niet geëvalueerd maar bevraagd op meer algemene lessen die anderen zouden kunnen leren op basis van hun ervaringen. Met de lessen kunnen in een vervolgonderzoek succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren bepaald worden.

» Download het rapport

Nieuwsarchief


2019: 2 | 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0