Nieuwsberichten

Vaart met taalvaardigheid in het hoger onderwijs

05/03/2015

Taalvaardigheid: basis voor creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Op dinsdag 3 maart kreeg minister Jet Bussemaker het adviesrapport Vaart met taalvaardigheid; Nederlands in het hoger onderwijs uitgereikt door de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Ze kreeg het rapport aangeboden in haar hoedanigheid van voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers om met hogescholen en universiteiten de dialoog aan te gaan over dit thema en afspraken te maken over een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs. Taalvaardigheid vormt immers de basis voor verschillende competenties waarover afgestudeerden in het hoger onderwijs moeten beschikken, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. De Raad vindt het dan ook belangrijk dat hogescholen en universiteiten worden gestimuleerd om structureel en voor alle studenten aandacht te besteden aan de verdere ontwikkeling van taalvaardigheid.

De respectieve ministers van Onderwijs, minister Jet Bussemaker van Nederland en minister Hilde Crevits van Vlaanderen, bespreken de aanbevelingen van de Raad tijdens hun eerstvolgende reguliere vergadering alvorens beleidsmatig te reageren. Het adviesrapport werd uitgereikt door Reinhild Vandekerckhove, voorzitter van de Raad, en Lieteke van Vucht Tijssen, lid en oud-voorzitter van de Raad en voorzitter van de werkgroep van de Raad die het advies heeft opgesteld.

Een dag na de officiële aanbieding van dit advies, woensdag 4 maart, neemt Lieteke van Vucht Tijssen namens de Raad deel aan een debat over taalvaardigheid van studenten aan hogescholen, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen (VH), de Nederlandse belangenorganisatie voor het hoger beroepsonderwijs. Dit debat vindt plaats in het Letterkundig Museum in Den Haag; Thom de Graaf, voorzitter van de VH, is gastheer. Meer informatie over dit debat vindt u op de website van de Vereniging Hogescholen.

U kunt het rapport hier bekijken.

Voor vragen over het rapport kunt u contact opnemen met:

Lieteke van Vucht Tijssen
Lid en oud-voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
Voorzitter van de werkgroep van de Raad die het advies heeft opgesteld
Telefoon: 0031 6 53447546
E-mail: b.e.vvuchttijssen@xs4all.nl

Reinhild Vandekerckhove
Voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
Telefoon: 0032 486884320
E-mail: reinhild.vandekerckhove@uantwerpen.be

Liesbeth Versluis
Secretaris Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
Telefoon: 0031 6 11 599 484
E-mail: lversluis@taalunie.org

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief. De Raad bestaat uit deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0