Nieuwsberichten

Voortgang proces bezuinigingen

19/05/2015

Zoals eerder aangekondigd, moeten we als Taalunie verder bezuinigen op een aantal van onze activiteiten. We hebben bekeken welke activiteiten tot onze kerntaken behoren en welke niet en onderzocht welke instrumenten naar verhouding duur waren in relatie tot de te bereiken doelstellingen. Vervolgens hebben we een aantal beslissingen genomen.

De bezuinigingsmaatregelen die we hebben getroffen, hebben gevolgen voor verschillende mensen. Deze gevolgen gaan begrijpelijkerwijs gepaard met emoties. Daarom proberen wij de vragen die leven zo goed mogelijk te beantwoorden en de getroffen bezuinigingsmaatregelen zo veel mogelijk te duiden. Op dit moment lopen de volgende trajecten:

  • we zijn in gesprek met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) over alternatieve en creatieve oplossingen en we werken samen aan een stappenplan;
  • we zijn aanwezig op de regiobijeenkomst in Olomouc van 20 t/m 22 mei, waar we zullen luisteren naar en reageren op commentaren en suggesties die worden ingebracht;
  • we bereiden reacties voor op de brieven die ons en onze organen hebben bereikt, met als kanttekening dat de afstemming tussen de leden enige tijd in beslag kan nemen;
  • we hebben inhoud aangeleverd voor antwoorden op vragen in het Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/979894/verslag/981612.
Daarnaast richten we ons op de toekomst. Een toekomst waarin het aantonen van het belang van het Nederlands centraal staat, want het is essentieel dat er blijvend in onze taal wordt geïnvesteerd. Zo willen we nieuwe bezuinigingen voorkomen en kunnen we mogelijk nieuwe fondsen aantrekken.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0