Nieuwsberichten

Tentoonstelling 'Jacob van Lennep (1802-1868), vijand van ledigheid', 29 april t/m zo 17 sept.

02/04/2000

Van 29 april tot en met 17 september 2000 is in het Letterkundig Museum de tentoonstelling Jacob van Lennep (1802-1868), vijand van ledigheid te zien. In 2000 wordt gedurende het gehele jaar door vele landelijke culturele instellingen en musea aandacht besteed aan de herdenking van de negentiende eeuw. Hiertoe is een aparte stichtingDe negentiende eeuw opgericht. De tentoonstelling in het Letterkundig Museum over een markante literator uit de inmiddels voor-vorige eeuw sluit hier goed op aan.

Jacob van Lennep heeft zijn leven niet verdaan. Hij was al als kind, en hij bleef dat zijn leven lang, 'een groot vijand van ledigheid', aldus zijn biograaf en kleinzoon M.F. van Lennep. Deze instelling, en zijn talent voor het efficiënt indelen van zijn tijd, heeft ertoe geleid dat hij een druk maatschappelijk leven wist te combineren met het schrijverschap, met het begeleiden en ondersteunen van aankomende auteurs en met het bezorgen van de volledige werken van Vondel.

Aan alle facetten van zijn leven wordt op de tentoonstelling, die uit drie delen bestaat, aandacht besteed. Op de eerste plaats natuurlijk aan Van Lenneps literaire werk: poëzie, toneel en (historische) romans. Te zien zijn onder meer handschriften, zeldzame boekuitgaven, affiches en originele contemporaine illustraties van David Bles en W. de Famars Testas, maar ook door hemzelf gemaakte tekeningen met grappige bijschriften. Ook persoonlijke eigendommen worden getoond: het rozetje van de Orde van de Nederlandse Leeuw dat hij vanaf 1831 in het knoopsgat van zijn revers heeft gedragen, een zilveren schaal met inscriptie, een biljartkeu (zonder pomerans) en een door zijn negenjarige kleinzoon Max, zijn latere biograaf, op het sterfbed afgeknipt haarlokje. Gegraveerde, gelithografeerde en geschilderde portretten, alsook zeldzame foto's geven een beeld van de ontwikkeling van zijn uiterlijk.

Jacob van Lennep speelde een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van zijn dagen. Na zijn studie rechten, begonnen in Amsterdam en voltooid in Leiden (hij promoveerde in 1824) was hij enkele jaren ambteloos. Eind 1826 werd hij benoemd tot secretaris van de curatoren van het Athenaeum Illustre en de Latijnse scholen in zijn geboorteplaats, de eerste van een reeks betrekkingen die hij vervulde. Daarna was hij onder andere rijksadvocaat en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van zijn erelidmaatschap van de Rederijkerskamer Van der Palm getuigt het geëxposeerde blauw-witte lint met medaille. Hij zat in de commissie voor de oprichting van een standbeeld voor Tollens en voor Vondel, maar was ook een van de drijvende krachten van de commissie voor de aanleg van een waterleiding vanuit de duinen naar Amsterdam. Deze bemoeienis wordt gesymboliseerd door een flesje met duinwater uit 1853, met op het etiket de naam J. van Lennep.

Van Lennep hielp en steunde verschillende auteurs, zowel financieel als in literair opzicht. Zo zorgde hij ervoor dat Gerrit van de Linde Jz. (de latere Schoolmeester) na zijn vlucht naar Londen een nieuwe carrière kon opbouwen en wist hij hem over te halen de gedichten te publiceren die hij in de hem toegezonden brieven verwerkte. Na Van de Lindes dood stelde hij de bundel Gedichten van den Schoolmeester samen. Voor Eduard Douwes Dekker (Multatuli) zocht en vond hij een uitgever voor diens Max Havelaar, een boek waarvan hij het belang onmiddellijk inzag.

Jacob van Lennep (1802-1868), vijand van ledigheid van 29 april tot en met 17 september 2000, Letterkundig Museum. Openingstijden: di tot en met vr van 10 tot 17 uur, za en zo van 12 tot 17 uur. Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag (nabij Station cs). Internet: www.letmus.nl/.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0