Nieuwsberichten

Voorlopig compromis IVN en Taalunie over neerlandistiek in het buitenland

18/06/2015

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en de Taalunie hebben een voorlopig compromis op hoofdlijnen bereikt over hoe zij de neerlandistiek in het buitenland kunnen blijven stimuleren. De afgelopen weken was hierover veel onrust ontstaan nadat de Taalunie een aantal ingrijpende bezuinigingen had aangekondigd.

Het voorlopig compromis op hoofdlijnen omvat de volgende elementen:

  • De zomercursussen in Nederland en Vlaanderen voor buitenlandse studenten Nederlands blijven bestaan in aangepaste, goedkopere vorm, in eerste instantie voor 150 tot 200 studenten per jaar.
  • De toeslagen voor moedertaaldocenten Nederlands in Midden- en Oost-Europa blijven gehandhaafd, in eerste instantie voor driekwart van het huidige bedrag. De criteria voor deze regeling worden wel verduidelijkt, en toeslagen worden meer gerelateerd aan de lokale omstandigheden.
  • Er wordt een Adviesgroep Financiële Openheid ingesteld die de IVN en de Taalunie in het najaar zal adviseren over een inzichtelijke financiële verslaglegging van het buitenlandbeleid van de Taalunie.
  • Met de Nederlandse en Vlaamse overheid is overeengekomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de meerwaarde van het ‘cultureel kapitaal van de Lage Landen’. Het onderzoek moet overheden helpen (nieuw) beleid te formuleren voor de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur.

De overeenstemming op deze punten is op hoofdlijnen en wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast blijft de Taalunie het Nederlands in het buitenland ondersteunen, onder meer met een basisfinanciering en zomercursussen ter plaatse. Verder krijgt het Erasmus Taalcentrum (ETC) in Jakarta een doorstart als zelfstandige stichting. Het Ministerie van OCW, het ETC, de Taalunie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben hiervoor een plan opgesteld met veelbelovende financiële perspectieven en met steun van de Nederlandse ambassade in Jakarta.

IVN, de Taalunie en de betrokken Nederlandse en Vlaamse ministeries hebben uitgesproken zich te blijven inzetten voor een constructieve samenwerking op het gebied van de internationale neerlandistiek. Zij vertrouwen erop dat de nu bereikte overeenstemming een goede basis is om gezamenlijk de sterke positie van het Nederlands in het buitenland vast te houden en te verstevigen.

Nieuwsarchief


2019: 3 | 2 | 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0