Nieuwsberichten

Nederlands-Vlaams driejarenplan voor de DBNL

24/06/2015

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is op 1 januari 2015 overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. De DBNL bestaat momenteel uit bijna 13.000 teksten die behoren tot de letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis uit het gehele Nederlandse taalgebied. Ze lopen van de vroegste tijd tot heden en het publiek kan ze gratis raadplegen via de website Dbnl.org

Een Vlaamse-Nederlandse Commissie DBNL zet het beleid uit. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de KB en de Taalunie, die ook de hoofdfinancier is. Haar beleidsplan voor 2015-2017 is er vooral op gericht de collectie meer representatief te maken en de presentatie ervan te verbeteren.

De collectie zal de komende drie jaar met circa 750.000 pagina’s gedigitaliseerde tekst groeien. Bij de uitbouw ligt een hoge prioriteit bij de literaire canon. Vlaams werk krijgt voorrang, omdat dat is ondervertegenwoordigd. Een werkgroep content geassisteerd door een pool van 15 deskundigen uit het hele taalgebied adviseert over de inhoud.

Op 31 december 2017 moet DBNL geïntegreerd zijn in de infrastructuur van de KB. Dan zal de KB de website herbouwen naar de dan heersende stand van de techniek en de nieuwe gebruikerswensen. Het wordt dan bovendien technisch mogelijk de collectie óók via andere Vlaamse en Nederlandse kanalen aan te bieden aan het publiek.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0