Nieuwsberichten

Ruim 700 jongeren uit België, Frankrijk en Duitsland werken mee aan NVT-evaluatie

16/07/2015

Ruim 700 jongeren uit Frankrijk, Wallonië, Brussel en Duitsland hebben dit jaar meegedaan aan de NVT jongerenevalutie. Deze evaluatie wordt sinds 2010 georganiseerd voor leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Ze werken allen op ongeveer A2-niveau.

De jongerenevaluatie is opgezet omdat er voor die doelgroep op NVT-gebied geen echt alternatief is, en de leerlingen én leraren zo toch zien waar de leerlingen staan wat de vijf taalvaardigheden betreft. Sinds 2 jaar is er sprake van een dubbele cesuur, wat inhoudt dat leerlingen kunnen scoren op A1, A2 of B1-niveau. Dit geeft nog meer informatie aan leerkrachten en leerlingen over hun taalniveau. Reactie van een leerling uit Bailleul: “Ik heb bijna overal A2, ik moet alleen mijn schrijven nog wat meer oefenen.”

Daarnaast gaan docenten communicatiever werken. Reactie van een leerkracht uit Aarlen: “Nu zie ik dat mijn leerlingen wel goed zijn in spreken, maar nog niet zo goed in gespreksvaardigheid. Kunnen jullie mij tips geven hoe ik dat kan verbeteren?”

Door deelname aan de jongerenevaluatie, die gebaseerd is op de CNaVT toetsen, komen docenten in contact met het officiële Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, dat heel goed aangeboden kan worden aan leerlingen van de eindexamenklassen.

Medewerkers van de Taalunie werken de komende weken in overleg met het CTO (Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven) en het CvTE (College voor Toetsen en Examens) aan een nieuwe opzet van de jongerenevaluatie. Er is goed gekeken naar de potentiële doelgroep: meer dan 150.000 jongeren tussen 12 en 16 jaar die NVT leren.

Meer informatie via Bianca Versteeg, Hellmuth Van Berlo en Steven Vanhooren.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0