Nieuwsberichten

KB Den Haag zet twee miljoen krantenpagina's op microfilm

27/03/2000

Op maandag 27 maart tekende de Koninklijke Bibliotheek een contract met het microverfilmingsbedrijf Microformat Systems te Lisse voor de verfilming van zo'n twee miljoen pagina's van landelijke dagbladen uit de afgelopen anderhalve eeuw. Het gaat bijzonder slecht met kranten. Het papier verkruimelt. In bibliotheken is 50 procent van de kranten al niet meer te raadplegen, terwijl er juist bijzonder veel belangstelling voor bestaat. Het programma Metamorfoze besteedt nu veel geld aan conservering van kranten, boeken en handschriften, maar er is veel meer nodig. Daarom is in het kader van de Cultuurnota 2001-2004 een nieuwe subsidie aangevraagd.

De krant van vandaag brengt het nieuws, de krant van gisteren is geschiedenis, de krant van jaren geleden is al bijna vergaan. De inhoud van de krant heeft eeuwigheidswaarde, maar hij wordt gedrukt voor gebruik op één dag. Na gelezen te zijn, verdwijnt hij in de papierbak. Af en toe knippen we dat ene bijzondere bericht of die geboorteadvertentie uit, om dat in een plakboek te laten vergelen. Wie terug wil duiken in de tijd is meestal aangewezen op een bibliotheek of archief. Steeds vaker echter moeten die instellingen hun bezoekers teleurstellen met de mededeling dat de gezochte krant er wel is, maar niet ingezien mag worden, omdat het papier te zwak is geworden.

Sinds 1997 voert de KB voor vele bibliotheken, archieven en andere culturele instellingen een landelijke conserveringsprogramma uit met de naam Metamorfoze (met een z, naar de roman van Couperus). Het doel is zoveel mogelijk handschriften, boeken, tijdschriften en kranten, die verloren dreigen te gaan doordat het papier uit elkaar valt, op microfilm te zetten.

Eén van de meest bedreigde materiaalsoorten is die krant. Al vele jaren worden kranten daarom op microfiches gezet. Dit betrof dan altijd een enkele titel uit het bezit van één instelling, vaak niet compleet. Een van de vernieuwende aspecten van het huidige project is dat ernaar gestreefd wordt een titel zo compleet mogelijk te maken, door op zoek te gaan naar aanvullingen bij beschadigingen of ontbrekende afleveringen. Er wordt daarom samengewerkt met gemeentearchieven, universiteitsbibliotheken, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, die hun collecties welwillend voor dit project ter beschikking stellen.

Ook wordt er, ten opzichte van eerdere verfilming, strenger gelet op de kwaliteit. Het is immers de bedoeling dat de microfilms het origineel kunnen vervangen, dus de leesbaarheid en houdbaarheid van de films moeten optimaal zijn.

Tenslotte wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment worden er proeven gedaan met het digitaliseren van de microfilms. Deze techniek moet nog verder ontwikkeld worden, maar zal op den duur leiden tot het toegankelijk maken van gedigitaliseerde kranten op het internet.

De twee miljoen pagina's die nu worden verfilmd, zijn de meest bedreigde. Het zijn ongeveer 70 bekende en minder bekende titels uit de afgelopen anderhalve eeuw, waaronder enkele uit de Tweede Wereldoorlog. Hierna wacht nog een veelvoud van dat aantal kranten op verfilming: naast landelijke dagbladen ook regionale, week- en maandbladen. De KB hoopt dan ook dat de ervaringen die nu worden opgedaan op het gebied van behoud van het papieren erfgoed in de toekomst kunnen worden benut. De KB heeft voor de conservering van de resterende kranten, maar ook voor andere papieren documenten, een aanvraag ingediend in het kader van de Cultuurnota 2001-2004.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0