Nieuwsberichten

Taalunie werkt aan overkoepelend onderwijsadvies

22/01/2016

De Taalunie neemt met veel belangstelling kennis van het Manifest Nederlands op School, dat pleit voor een aantal vernieuwingen in het onderwijs Nederlands. Het Nederlands is zo belangrijk, ook voor de andere schoolvakken, dat het onderwijs daarvan veel aandacht verdient.

Op dit moment werkt de Taalunie aan een overkoepelend advies over onderwijs in en van het Nederlands in de 21ste eeuw. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor het belang, de toekomst en de positie van het vak en voor aansluiting van het onderwijs in en van het Nederlands bij de verwachtingen die de 21ste-eeuwse samenleving stelt aan de huidige en toekomstige generatie jongeren. De Taalunie doet daartoe onder andere een uitgebreide literatuurstudie, praat met beleid en praktijk en jongeren en verenigt een groot aantal partijen uit Nederland en Vlaanderen in een ‘onderwijsdenktank’. Vanzelfsprekend zullen hierbij ook de zorgen die in het Manifest worden beschreven aan de orde komen. Het overkoepelend advies zal naar verwachting in het najaar gereed zijn.

Eerder al formuleerde de Taalunie in het rapport Schrijfonderwijs in de schijnwerpers aanbevelingen om de kennis van leraren te vergroten over effectief schrijfonderwijs. Dat rapport kwam tot stand naar aanleiding van zorgen over het niveau van schrijfvaardigheid van leerlingen in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs, in Nederland en Vlaanderen.

Het belang van goed ontwikkelde taalvaardigheid voor studenten in het hoger onderwijs werd eerder al onder de aandacht gebracht met het adviesrapport Vaart met taalvaardigheid; Nederlands in het hoger onderwijs van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Taalvaardigheid is immers ook een basis voor andere competenties die steeds belangrijker worden in onze maatschappij, zoals analytisch vermogen en creativiteit. Het onderwijsadvies over taalonderwijs en taalvaardigheid op álle onderwijsniveaus dat de Taalunie nu uitvoert, komt mede voort uit dit advies van de Raad.

Nieuwsarchief


2019: 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0