Nieuwsberichten

Neerlandistiek On-line; NWO verstrekt subsidie aan de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren

14/03/2000

NWO heeft aan de Stichting DBNL een subsidie voor vier jaar toegekend om een Internet-site op te bouwen voor de Nederlandse taal- en letterkunde. In deze periode zullen ten minste 250 literaire werken gedigitaliseerd worden, en daarnaast zal een begin worden gemaakt met de ontsluiting van een grote hoeveelheid secundaire literatuur. In de loop van dit voorjaar zal een testversie van de Digitale Bibliotheek op Internet gepresenteerd worden.

In 1998 ontstond er in kringen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden het idee dat het tijd werd dat er eens serieus werk zou worden gemaakt met de digitalisering van het Nederlandse literaire erfgoed. Her en der werd op dat ogenblik al voor de meest uiteenlopende doeleinden ouder tekstmateriaal in digitale vorm beschikbaar gemaakt, denk aan de enorme tekstcorpora van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, of aan de fameuze verzameling teksten in het L.J. Costerproject van Marc van Oostendorp. Maar de Maatschappij bespeurde de behoefte aan een goed ontsloten en degelijk verantwoorde digitale bibliotheek, die in de eerste plaats de canon van de Nederlandse letteren zou moeten gaan presenteren.

In het late voorjaar van 1998 begon Cees Klapwijk, op dat ogenblik beleidsmedewerker van de Leidse Universiteitsbibliotheek, met het verkennen van de belangstelling bij instanties en uiteenlopende individuen voor deelname in een groot digitaliseringsproject. Het plan bleek aan te slaan bij diverse vooraanstaande organisaties als het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, het Constantijn Huygens Instituut, en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In de zomer van 1999 werd de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren in het leven geroepen, waarin naast de Maatschappij ook de drie genoemde instellingen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Op dat ogenblik werd er, met steun van NWO, al gewerkt aan het opzetten van een technische pilot. In de pilot, die dit voorjaar zal uitmonden in een testversie, werd vooral aandacht besteed aan het leggen van stevige fundamenten waarop een transparante en voor velen toegankelijke bibliotheek gebouwd kan worden. Zo wordt er op dit ogenblik nog gewerkt aan uitgebreide auteurs- en titeldatabases, en aan een navigatiestructuur die aan de meest uiteenlopende projecten en benaderingswijzen ruimte moet gaan bieden. Daarnaast is er voor de op te nemen teksten een eenvoudige SGML (TEI)-basiscodering ontwikkeld, die door onderzoekers en editeurs op allerlei manieren voor specifieke doeleinden kan worden uitgebreid. Bovendien is er inmiddels veel geëxperimenteerd met de al dan niet automatische invoer van de meest uiteenlopende typen teksten. Het project wordt hierbij technisch ondersteund door het Elektronisch Tekst Centrum Leiden (ETCL).

Vorige week heeft NWO besloten de subsidieaanvraag voor een forse investering in de opbouw van de Digitale Bibliotheek te honoreren. Hiermee is de DBNL in staat een groot deel van haar werkprogramma te realiseren. Op dit programma staat: het digitaliseren, coderen en op internet toegankelijk maken van een grote hoeveelheid primaire teksten (ten minste 250 titels uit vooral de periode 1450-1900) en ook secundaire literatuur (ten minste 400 door experts geselecteerde artikelen, en daarnaast een aantal zelfstandige, met name taalkundige, studies). Tevens zullen door derden beschikbaar gestelde bestanden verwerkt worden aan de hand van standaards, die niet alleen gebruik via het www mogelijk maken, maar ook een lange houdbaarheid garanderen. De Digitale Bibliotheek zal bovendien streven naar intensieve samenwerking met editeurs en onderzoekers om de bijzondere mogelijkheden van elektronische tekst- en dataverwerking optimaal te benutten.

Medio 2000 zal de Digitale Bibliotheek voor iedere gebruiker van internet raadpleegbaar zijn. Hoewel het besluit over de omvang van de bijdrage nog volgt, heeft ook de Nederlandse Taalunie zich garant gesteld voor een aanzienlijke medefinanciering van dit project. Dat betekent dat Vlaanderen niet alleen inhoudelijk (via de deelname van verschillende instellingen en individuele onderzoekers) maar ook financieel participeert.

Het draagvlak voor deze nieuwe en ambitieuze bibliotheek is groot. De mogelijkheden om de verschillende kanten van de studie van de Nederlandse taal en literatuur goed te laten uitkomen, zijn dan ook zo goed als onbeperkt. Er lopen inmiddels enkele proefprojecten waarmee, vooral op het niveau van inhoudelijke ontsluiting en presentatie, de mogelijkheden nader verkend worden. De lezers van Neder-L zullen van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.

De DBNL zal via het Internet te bekijken zijn op adres: www.dbnl.org.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0