Nieuwsberichten

Grammaticaproject e-ANS gaat nieuwe fase in

11/05/2016

Een nieuwe stap in het meerjarige project rond de herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS. Naast het deelproject rond taalvariatie dat eerder dit jaar van start is gegaan, wordt er vanaf nu gewerkt aan de inhoudelijke herziening van de bestaande grammaticale beschrijving.

Voor dit herzieningstraject zijn drie redacteuren in dienst genomen die aan de slag gaan met de maar liefst 1717 pagina’s uit de herziene editie van de ANS uit 1997. Met als gemeenschappelijk, uiteindelijke doel om de ANS als digitaal raadpleegbare grammatica (e-ANS) grondig te actualiseren voor een breed, niet-taalkundig geschoold publiek. De redacteuren zijn ondergebracht bij de universiteit van Leiden en Gent waarmee de Taalunie samenwerkt in dit meerjarige project.

De herziening zal recht doen aan de veranderende opvattingen over taal, taalwetenschap en taalverschijnselen die zich de voorbije twintig jaar hebben voorgedaan. Verder bekijken de redacteuren alle opmerkingen en suggesties van gebruikers van de afgelopen decennia.

Het deelproject taalvariatie, dat eerder dit jaar is opgestart, onderzoekt hoe taalvariatie in de ANS het beste behandeld kan worden. Het traject is met name gericht op de regionale verschillen in het gebruik van het Nederlands tussen België, Nederland, Suriname en het Caribisch gebied. De opvattingen in de samenleving over de nationale variëteiten zijn grondig geëvolueerd. Ze worden door steeds meer mensen beschouwd als volwaardige vormen van standaardtaal.

Ook de vorige edities van de ANS zijn mede met steun van de Taalunie tot stand gekomen. De nieuwe e-ANS zal niet alleen een geactualiseerde grammaticale beschrijving van het Nederlands bieden, maar als digitaal product beter gebruik maken van de mogelijkheden van de hedendaagse techniek. Het project loopt tot 2019. De eerste resultaten worden begin volgend jaar al verwacht.

De huidige website is hier te bezoeken.

Bron illustratie: Tekstbureau DrsPee

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0