Nieuwsberichten

Vernieuwd 'ambtenarenboekje' vanaf nu gratis te downloaden

05/07/2016

Nieuwe versie voor iedereen beschikbaar in pdf

'Hopende u hiermede van dienst te zijn', hét taalgidsje voor de ambtenaar, is vanaf vandaag online te downloaden in een herziene en nieuw vormgegeven versie. Van de eerste druk (2008) van het taalgidsje zijn maar liefst 100.000 papieren exemplaren op de bureaus van ambtenaren beland.

Meestgestelde taalvragen
De belangrijkste wijzigingen in het gidsje betreffen gebruik en schrijfwijze van sommige woorden. Zo werd In de prijs inbegrepen vroeger als contaminatie en dus als fout beschouwd. Nu geldt de combinatie als correct. Ook zijn de tijdsaanduidingen half zes en halfzes nu beide juist. Het gidsje blijft verder een mix van taaladviezen en klassieke spellingvragen. Alle vragen met antwoorden in het taalgidsje zijn afkomstig van taaladvies.net. De meestgestelde vragen via deze site zijn verwerkt in het boekje. Met antwoorden op vragen over, onder andere, briefconventies en opsommingstekens.

Helder taalgebruik
Ambtenaren moeten bij het schrijven altijd letten op twee zaken. De teksten moeten administratief-juridisch correct zijn én klantvriendelijk. Met dit taalgidsje wil de Taalunie ambtenaren niet alleen gevoelig maken voor het belang van helder taalgebruik, maar hun ook een concreet hulpmiddel aanreiken om dat doel effectief te bereiken.

De bewustmaking rond het gebruik van begrijpelijke taal bij de overheid is een blijvend proces. Het taalgidsje voor de ambtenaar past bij de ondersteuning die de Taalunie op dat vlak biedt, net als de samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

'Hopende u hiermede van dienst te zijn' kunt u hier downloaden of via deze link.

Voormalig Taaluniemedewerkers Ludo Permentier en Rik Schutz zijn verantwoordelijk voor de selectie van de behandelde taalvragen in het taalgidsje. Ze konden steunen op het advies van Dirk Caluwé, teamhoofd van de dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid (Taaltelefoon) en Veronique Verreycken (Taaluniemedewerker voor Taaladvies.net).

Nieuwsarchief


2018: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0