Nieuwsberichten

Taalbeleid hoger onderwijs krijgt vorm

21/06/2016

Taalbeleid in het hoger onderwijs komt steeds beter op de agenda te staan. Op 29 juni 2016 vindt in Antwerpen een netwerkbijeenkomst plaats van bestuurders en taalbeleidcoördinatoren van hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Een dag later organiseert de VSNU (de vereniging van universiteiten in Nederland), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), in Amsterdam een symposium om het debat over universitair taalbeleid over de grenzen van de instellingen heen te stimuleren. Dit symposium past binnen een verkenningstraject van de KNAW naar taalbeleid in het hoger onderwijs in opdracht van minister Bussemaker van het Nederlands Ministerie van OCW.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het adviesorgaan van de Taalunie, bracht vorig jaar een rapport uit over het belang van taalvaardigheid in het hoger onderwijs. De Raad adviseerde het Comité van Ministers om van hogescholen en universiteiten een structureel en integraal taalvaardigheidsbeleid te vragen én kennismanagement te organiseren: 'Taalvaardigheid vormt immers de basis voor verschillende competenties waarover afgestudeerden in het hoger onderwijs moeten beschikken, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit.' Het advies (Vaart met Taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs) maakt deel uit van een samenhangend drieluik, dat naast het advies over taalvaardigheid bestaat uit adviezen over het Nederlands als wetenschappelijke publicatietaal en als instructietaal. De Raad brengt binnenkort een notitie uit met aanbevelingen over Nederlands als publicatie- en instructietaal en neemt graag deel aan het maatschappelijke debat over deze thema's.

Verbreding aandacht voor taal en taalvaardigheid

De Taalunie werkt momenteel, samen met onder meer het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, de aanbevelingen uit het raadsrapport Vaart met Taalvaardigheid verder uit. Daartoe worden nu netwerkbijeenkomsten georganiseerd en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld. Verder verbreedt de Taalunie de aandacht voor taal en taalvaardigheid naar alle onderwijsniveaus. Dat komt terug in een overkoepelend advies, dat momenteel in voorbereiding is, over de rol, de positie en het belang van taalbeleid en taalvaardigheidsonderwijs Nederlands in het onderwijs in de 21ste eeuw. Het advies wordt begin 2017 aangeboden aan de Vlaamse en Nederlandse ministers van onderwijs.

Adviesrapport Vaart met Taalvaardigheid.

Nieuwsarchief


2019: 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0