Nieuwsberichten

Vragen over Taalunie in Vlaams Parlement

21/06/2016

Leden van het Vlaams Parlement hebben Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur en voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie, vorige week om een toelichting gevraagd op het rapport van de Adviesgroep Financiële Openheid (AFO) en de beleidsreactie hierop van het Comité van Ministers.

De AFO was ingesteld om te onderzoeken of de bezuinigingen van de Taalunie op het onderwijs Nederlands in het buitenland naar verhouding zijn doorgevoerd. Dat blijkt het geval te zijn. Tegelijkertijd doet de AFO in zijn rapport aanbevelingen over de werking van de Taalunie als geheel omdat hij zich zorgen maakt over een aantal ontwikkelingen.

In het Vlaams Parlement lichtte minister Gatz toe dat het Comité van Ministers het eindrapport van de AFO nog nader zal bekijken in samenhang met de periodieke evaluatie van het Algemeen Secretariaat die op dit moment wordt uitgevoerd: 'Alle adviezen die uit beide elementen samenvloeien, zullen worden meegenomen in de beleidsbeslissingen die het Comité van Ministers in juli zal nemen over de toekomst van de Taalunie.'

Minister Gatz benadrukte hierbij nog eens het belang van de Taalunie: 'Collega's, als voorzitter van het Comité van Ministers kan ik meegeven dat de Taalunie voor alle leden van het Comité van Ministers van groot belang is en blijft. Dat geldt ook voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in het algemeen. Alle betrokken ministers willen naar een meer slagvaardige Taalunie toewerken. Vanuit dat uitgangspunt werd eerder al beslist dat de Taalunie meer op haar kerntaken moet focussen.'

 • Verslag commissievergadering Vlaams Parlement
 • Eindrapport Adviesgroep Financiële Openheid
 • Beleidsreactie Comité van Ministers

 • Nieuwsarchief


  2018:
  12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
  2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  0: 0