Nieuwsberichten

Positionpaper luistertaal verschenen

21/06/2016

Europese burgers kunnen veel baat hebben bij een officiële erkenning van luistertaal als vaardigheid. Het maakt het gemakkelijker om in andere landen te werken, het bevordert de integratie van anderstaligen en vluchtelingen en het biedt studenten meer onderwijsmogelijkheden. Daarom moet er meer aandacht komen voor luistertaal in Europees perspectief.

Skills Agenda

Dat is de strekking van een positionpaper over luistertaal dat de Taalunie samen met diverse kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen heeft opgesteld voor de Skills Agenda van de Europese Commissie. Het paper is inmiddels in vier talen aangeboden aan Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, met de vraag het aan haar diensten te bezorgen.

Veelzijdig en superdivers Europa

Luistertaal is een vorm van meertalige communicatie waarin personen met verschillende talige en culturele achtergronden beiden hun eigen taal blijven spreken en elkaar toch kunnen verstaan. Door luistertaal te bevorderen, wordt meertaligheid in Europa niet gereduceerd tot het spreken en leren van Engels naast de eigen nationale taal. De vaardigheid luistertaal doet echt recht aan en toont werkelijk respect voor de talige diversiteit van Europa, inclusief migrantentalen, regionale talen, minderheidstalen en niet-Europese talen. Kortom: luistertaal past bij het veelzijdige en superdiverse Europa en dat komt ook de positie van het Nederlands ten goede.

 • Link naar positionpapers

 • Nieuwsarchief


  2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
  2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  0: 0