Nieuwsberichten

Zoeken over de grenzen heen

04/07/2016

Tussen september 2015 en juni 2016 werd een project rond een gemeenschappelijke thesaurus uitgevoerd door Beeld & Geluid en VIAA. Het project werd gefinancierd door de Taalunie (Commissie Digitaal Erfgoed) en is uitgevoerd met medewerking van Spinque, VRT, het Data Science lab van Ugent en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Taalunie ondersteunde dit project omdat de Nederlandse taal zowel in Nederland als Vlaanderen een grote rol speelt bij de digitalisering van erfgoed. De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed heeft de taak om de op het terrein van digitaal erfgoed reeds geleverde inspanningen te evalueren, aanzetten te geven tot gezamenlijk Nederlands-Vlaams beleid en evoluties in het veld op te volgen. Het project ‘Gemeenschappelijke Thesaurus voor Uniforme Ontsluiting’ sluit aan bij deze taakstelling. De resultaten van dit project komen in eerste instantie NIBG (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) en VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) ten goede, maar naar verwachting ook andere spelers in het cultuur- en erfgoedveld. Het project is voor beide instellingen een cruciale eerste stap naar verdere samenwerking.

Voor een toelichting, het eindrapport en een demonstratie van een gemeenschappelijke thesaurus voor uniforme ontsluiting, zie het nieuwsbericht op de website van VIAA.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0