Nieuwsberichten

Steunpunt Nederlandstalige Terminologie ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal

15/07/2016

Vanaf juli 2016 worden de taken van het huidige Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) overgeheveld naar het Instituut voor de Nederlandse Taal. Voor de gebruikers van de diensten van het huidige SNT verandert er in principe niets. Zo blijft de website NedTerm bestaan, worden de producten Termtreffer en Termbeheerder verder in gebruik genomen en wordt de veldvereniging NL-Term blijvend ondersteund.

Breder instituut voor de Nederlandse taal

Deze overheveling van het SNT past binnen de omvorming van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) naar een breder Instituut voor de Nederlandse Taal, waar bronnen en basismaterialen voor alle deelaspecten van het Nederlands worden verzameld en aangeboden. Deze omvorming geeft het Instituut voor de Nederlandse Taal de mogelijkheid zijn werkterreinen uit te breiden naar alle aspecten van de taal, en zich naast woordenschat in het algemeen ook specifiek op terminologie te kunnen richten.

Naast het SNT heeft de Taalunie eerder dit jaar ook al infrastructurele en ondersteunende taken op de terreinen van spelling en taal- en spraaktechnologie bij het Instituut voor de Nederlandse Taal ondergebracht. Later dit jaar zullen nog afspraken worden gemaakt voor de overheveling van taken op het terrein van vertaalwoordenschat.

Multifunctioneel terminologieplatform

Het samenbrengen van diverse infrastructurele en ondersteunende taken bij het Instituut voor de Nederlandse Taal, die tot nu toe door de Taalunie zelf of andere haar partners werden uitgevoerd, biedt de kans die meer in samenhang op te pakken. De Taalunie heeft dan ook de ambitie om het SNT onder de vleugels van het Instituut voor de Nederlandse Taal uit te bouwen tot een multifunctioneel terminologieplatform, waarop expertise, producten en diensten geïntegreerd worden aangeboden en waarbij publieke en commerciële partijen als samenwerkingspartners worden betrokken.

De veldvereniging NL-Term zal de komende anderhalf jaar meehelpen om actuele kennis en informatie voor het nieuwe SNT te zoeken, te verzamelen en te verwerven. Zo kan het Instituut voor de Nederlandse Taal zich op korte termijn de nodige terminologische expertise eigen maken.

Tot halfweg 2016 werden de taken van het huidige SNT uitgevoerd door de VU Amsterdam en CrossLang uit Gent. De Taalunie wil deze partijen nadrukkelijk bedanken voor de goede samenwerking de voorbije jaren en de constructieve manier waarop de overdracht verloopt.

Nieuwsarchief


2018: 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0