Nieuwsberichten

NVT-docenten willen met elkaar en van elkaar leren: zowel online als oog in oog

05/08/2016

Uit een enquête van de Taalunie blijkt dat twee derde van de docenten Nederlands als Vreemde Taal belangstelling heeft voor een online nascholingsaanbod op voorwaarde dat er ook fysieke bijeenkomsten zijn. Die vorm van onderwijs noemen we 'blended'. Blended leren is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs. Het doel is onderwijs te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken.

De meest opvallende resultaten zijn:

 • De meerderheid van de docenten hecht belang aan persoonlijk contact (en geeft dus de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten) en aan het van elkaar leren (netwerkleren);
 • Twee derde van alle docenten heeft belangstelling voor een online aanbod (op voorwaarde dat er ook fysieke bijeenkomsten zijn);
 • Er is enthousiasme voor nieuwe werkvormen en informeel leren:
  • docenten die van elkaar leren via gesprekken
  • docenten die van elkaar leren door bij elkaar op lesobservatie te komen
  • peer teaching (docenten die een lesmodule met elkaar uitproberen waarbij een deel van de groep de rol van leerling/student speelt)
  • een digitaal forum om elkaar vragen te stellen en antwoorden te geven of lesplannen en zelfgemaakt lesmateriaal met elkaar uit te wisselen
 • Docenten in het Regulier Onderwijs zijn te winnen voor een paar keer per jaar een studiedag in de eigen regio;
 • Docenten in het Hoger Onderwijs geven de voorkeur aan blended leren, nl. aan een digitaal voor- en natraject van 20 uur en maximaal 2 weken in het Nederlandse taalgebied.

Het volledige rapport kunt u via deze link terugvinden.

Lesgevers vormen de basis voor kwaliteitsvol onderwijs. Daarom vindt de Taalunie het belangrijk om te blijven investeren in activiteiten die bijdragen aan levenslang leren door NTV-lesgevers in alle opleidingsvormen. Dankzij levenslange nascholing kunnen docenten met en van elkaar leren en netwerken. Beginnende docenten leren de knepen van het vak kennen en ervaren docenten delen hun expertise met collega’s en houden zelf ook de ontwikkelingen in het vakgebied en in de didactiek bij.

De Taalunie-medewerkers zetten nu hun werk voort om vanaf 2017 een nieuw nascholingsaanbod te lanceren. Dat doet de Taalunie in samenwerking met partners in het veld en rekening houdend met de resultaten van de enquête. In het najaar van 2016 brengen we u op de hoogte van de voorbereidingen. We willen alle docenten van harte danken die aan de enquête hebben meegewerkt.

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ingrid Degraeve, adviseur Internationaal: idegraeve@taalunie.org.

Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal

Aan zo'n 150 universiteiten en hogescholen in het buitenland doceren ongeveer 600 docenten Nederlands als Vreemde Taal in 40 landen. Aan honderden instellingen op niet-universitair niveau geven nog eens ruim 6.000 leerkrachten Nederlands aan 400.000 leerders van de taal. De Taalunie ondersteunt het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal. Lees meer.

Nieuwsarchief


2018: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0