Nieuwsberichten

Aankondiging opdracht van de Nederlandse Taalunie, Den Haag/Brussel, september 2016

05/09/2016

Docentennascholing Nederlands als Vreemde Taal en Neerlandistiek

Docenten Nederlands als Vreemde Taal en Neerlandistiek vormen de basis voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek van en naar het Nederlands in het buitenland. Ze spelen daarenboven een belangrijke rol als 'ambassadeurs' voor het Nederlands en de Lage Landen in het buitenland. Levenslang leren, netwerken met collega’s, regelmatig een bezoek brengen aan het Nederlandse taalgebied en contact hebben met relevante onderwijs- en cultuurinstellingen, organisaties en bedrijven binnen het Nederlandse taalgebied zijn essentieel voor de kwaliteit van de docenten, hun onderwijs en onderzoek. De Taalunie speelt hierop in door een professionaliseringsaanbod voor hen te organiseren.

In 2016 besteedt de Taalunie drie opdrachten aan met oog op een vernieuwd cursusaanbod vanaf 2017. Op korte termijn zoekt de Taalunie een instelling of een consortium van instellingen dat in opdracht en namens de Taalunie deze nascholing nieuwe stijl zal ontwikkelen, organiseren en uitvoeren.

Voor de organisatie van de cursussen stelt de Taalunie maximaal € 90.000 per jaar ter beschikking, als volgt verdeeld over de verschillende cursussen: maximaal € 40.000 voor het seminarium en maximaal € 25.000 per verdiepende cursus. De opdrachtgever gaat ervan uit dat inschrijvers ook eigen middelen of middelen van derden inbrengen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de deelnemers geen eigen bijdrage hoeven te betalen of dat het aantal deelnemers kan toenemen of dat het programma uitgebreid kan worden. Voor het aantrekken van externe financiering werkt de uiteindelijke opdrachtnemer, in overleg met en met steun van de Taalunie, aan een model van eigen inkomsten en financieringsplan (fondsenwerving, sponsoring door bedrijven, Europese gelden, eigen bijdrage van de deelnemers,...).

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

  • Uiterste datum indiening voorstel en offerte: 1 oktober 2016 om 10.30 uur
  • Beoordeling voorstellen en offertes door commissie: tussen 1 oktober 2016 en 1 november 2016
  • Bekendmaking gekozen voorstel: vanaf derde week van november 2016
  • Eerste inhoudelijke vergadering met Taalunie: december 2016
  • Aankondiging en opening inschrijvingsprocedure nieuw nascholingsaanbod voor NVT-docenten: ten laatste 1 maart 2017
  • Nieuw nascholingsaanbod voor NVT-docenten: bij voorkeur in de periode juli, augustus, september 2017. Een ander tijdstip kan ook mits goed gemotiveerd (bijvoorbeeld aansluitend op een evenement, congres,…).

Instellingen die willen bieden op deze opdracht kunnen hun belangstelling kenbaar maken en het bestek opvragen bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland, tel. +31-70-346 95 48. Wij verzoeken de geïnteresseerden die het bestek opvragen, hun e-mailadres door te geven waarop de Taalunie correspondentie kan bezorgen. De Taalunie heeft, gelet op de snelheid en efficiëntie daarvan, een voorkeur voor communicatie per e-mail en zal dan ook communiceren per e-mail. Alle correspondentie aan de opdrachtgever dient schriftelijk per e-mail aan het volgende adres te worden gericht: info@taalunie.org.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0