Nieuwsberichten

Bekend dialectoloog Johan Taeldeman overleden

02/11/2017

Op 31 oktober is Johan Taeldeman op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was tot zijn emeritaat hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Gent. Daarnaast vervulde hij vele andere functies in de taalwereld; ook de Taalunie heeft hij in het verleden zijn diensten bewezen.

Taeldeman heeft in zijn lange carrière veel baanbrekend werk verricht in de dialectologie. Hij was een bezielende kracht rond het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) en van het overleg en de samenwerking tussen de woordenboeken van de Vlaamse, de Brabantse en Limburgse Dialecten, onder meer via het REWO.

Sommige van zijn inzichten over de Vlaamse dialecten worden wereldwijd erkend en teruggevonden, zoals het verschijnsel 'polarisatie': dialectkenmerken worden soms overdreven in de buurt van de grens van dat dialect.

Johan Taeldeman was een bevlogen spreker en professor en een beminnelijk man. Hij verscheen geregeld in de media. Illustratief is dit interview met hem bij Phara in 2009. Omdat Taeldeman meerdere generaties taalkundigen in Vlaanderen mee heeft opgeleid en geïnspireerd, zal zijn invloed zich nog lang laten gelden.

Berichten over zijn overlijden zijn onder meer te vinden in De Standaard en bij VRT NWS. Neerlandistiek.nl heeft een in memoriam aan hem gewijd.

Nieuwsarchief


2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0