Nieuwsberichten

Inschrijving Taalunie-onderwijsprijs 2002 voor het basisonderwijs

10/04/2002

Den Haag, 5 april 2002

Scholen voor het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen kunnen zich inschrijven voor de Taalunie-Onderwijsprijs 2002. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan één van de genomineerde projecten of scholen die zich op innovatieve en doeltreffende wijze onderscheiden op het gebied van het onderwijs in en van de Nederlandse taal. De prijs wordt wisselend uitgereikt aan een project of school in het basisonderwijs en het voortgezet/secundair onderwijs. Dit jaar is het basisonderwijs weer aan de beurt.

Wat is de Taalunie-Onderwijsprijs?
De Taalunie-Onderwijsprijs biedt een stimulans om innovatief en doeltreffend om te gaan met het onderwijs in en van de Nederlandse taal. Daarmee wil de Nederlandse Taalunie zichtbaar maken dat er veel goeds gebeurt in het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen.
Een deskundige jury selecteert maximaal vijf inschrijvingen die voor de prijs in aanmerking komen. Deze genomineerde scholen of projecten kunnen rekenen op positieve media-aandacht. Daarnaast worden de genomineerde scholen en projecten beschreven in een aparte pagina op de website van de Taalunie en worden ze vastgelegd op een video die gratis beschikbaar is voor belangstellenden. Op deze wijze worden nieuwe kennis en inzichten over het onderwijs in en van Nederlands breed verspreid, zowel binnen het onderwijsveld als in de samenleving als geheel. De winnaar van de Onderwijsprijs wordt beloond met een geldprijs van 8.000 Euro.

Wie kunnen deelnemen?
De Taalunie-Onderwijsprijs 2002 wordt toegekend aan een school of project uit het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Waaraan moeten de projecten voldoen?
Projecten of scholen die in aanmerking willen komen om door de jury beoordeeld te worden, moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
* Het project moet gericht zijn op het bevorderen van de taalvaardigheid van leerlingen. Dit kan op afzonderlijke (deel)gebieden betrekking hebben: leesbevordering, schrijven, ICT-gebruik, woordenschat, enz.
* Projecten die zijn gericht op de integratie van verschillende (deel)vaardigheden of aspecten - bijvoorbeeld een geïntegreerde aanpak voor allochtone en autochtone leerlingen - komen ook in aanmerking voor de prijs.
* 'Tutorsystemen' om leerlingen te ondersteunen, komen eveneens in aanmerking.
* Het project kan zowel een didactische aanpak betreffen, als betrekking hebben op de organisatorische aspecten van het onderwijs.
* Het project moet breed gedragen en geïmplementeerd zijn binnen een school of een groep scholen. Dit betekent dat er meerdere docenten of verschillende vakken bij betrokken moeten zijn, of dat het over meerdere leerjaren loopt.
* De positieve gevolgen of effecten van het project moeten zichtbaar of aantoonbaar zijn.
* De principes en/of uitwerkingen van het project moeten bij voorkeur overdraagbaar zijn op andere scholen.

Informatie
Informatie over de genomineerde en winnende projecten uit 2000 en 2001 is te vinden op www.taalunie.org/onderwijsprijs

Inschrijving
Scholen kunnen een project opgeven of zich kandidaat stellen met een inschrijfformulier.
Het formulier kan worden aangevraagd bij de Nederlandse Taalunie, Postbus 10959, 2501 HN Den Haag, Nederland. Telefoon: +31 (0)70 346 95 48. Fax: +31
(0)70 365 98 18. E-mail: secr@ntu.nl. Het kan ook worden opgehaald van de website www.taalunie.org/_/actueel.

Het inzendadres is: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland.

De inzendtermijn loopt tot en met maandag 30 september 2002.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0