Nieuwsberichten

Koran vertaald in modern Nederlands

10/03/2005

Een nieuwe vertaling van de koran komt op de markt, geschreven in modern, toegankelijk Nederlands. Deze vertaling plaatst de koran in een historische context, trekt parallellen met de thora en de bijbel en is voorzien van zoveel voetnoten dat lezers de tekst zelf kunnen interpreteren, zonder afhankelijk te zijn van derden.

De vertaling is een project van stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islamde, waaraan tien jaar is gewerkt. Donderdag neemt minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken het eerste exemplaar in ontvangst.

Ahmidyya's in Nederland hebben veelal een Surinaamse achtergrond. Dat de Ahmadiyya-beweging door veel soennitische moslims niet als islamitisch wordt beschouwd, hoeft volgens voorzitter Hoeseni van de stichting geen belemmering te zijn. 'We hanteren dezelfde geloofsartikelen, gaan uit van dezelfde vijf zuilen van de islam en blijven met onze verzen heel dicht bij het Arabisch.'

De stichting presenteert de vertaling als een modern Nederlands boek dat door moslimjongeren moeiteloos kan worden gelezen. 'Eigenlijk is het net als met de Nieuwe Bijbelvertaling die vorig jaar is verschenen', zegt Zarina Sadal (30), een jonge ahmadiyya. 'Jongeren konden niet uit de voeten met de oude vertaling. Die was gesteld in archaïsch Nederlands. Net Fries voor mij.'

De hoop van Hoeseni dat de nieuwe vertaling bruikbaar zal zijn voor het hele Nederlandse taalgebied, wordt door Nasr Joemman meteen de bodem in geslagen. Joemman is secretaris van de Contactgroep Moslims en Overheid (CMO), waarbij vierhonderd moskeeën zijn aangesloten. 'Volgens onze theologische uitleg vallen de ahmmadiyya's buiten de islam. Er is geen behoefte aan een door die groep geïnitieerde vertaling.'

Bron en nadere informatie: de Volkskrant.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0