Nieuwsberichten

Spannend 'leeskastje' maakt lezen leuk

10/03/2005

Vier schooljuffen uit Parkstad hebben een nieuwe methode ontwikkeld die kleuters op een leuke manier vertrouwd maakt met leesboeken. Centraal staat een 'spannend' kastje met zes laatjes, gevuld met voorwerpen die een rol spelen in het verhaal. Het idee is bekroond met een prijs van de Frater Romboutsstichting.

Gesloten laatjes prikkelen de nieuwsgierigheid, constateert Karina Wetzelaer uit Kerkrade, leerkracht aan de Prins Willem Alexanderschool in Landgraaf. "Het ministerie van Onderwijs heeft een dik instructieboek uitgegeven over ingewikkelde thema's als 'verhaalbegrip' en 'fonologisch bewustzijn'. Ik kan me voorstellen dat je zo'n boek snel opzij legt als je die titels leest, hoe interessant de inhoud wellicht ook is. Maar de laatjes van zo'n kastje trek je open; je wilt wéten wat daar in zit."

Het 'leeskastje' is bedacht door vier leerkrachten uit Parkstad: Susanne Kikken van basisschool De Wegwijzer in Heerlen/Zeswegen, Philo van der Sluijs van De Belboom in Schinveld, Marita Reubzaet van De Schakel in Heerlen/Vrieheide en Karina Wetzelaer. Zij studeren alle vier orthopedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht. Voor het thema 'dyslexie' - woordblindheid - hebben ze een nieuwe methode ontwikkeld die onderwijzers moet helpen bij het vroeg signaleren van leesproblemen bij kleuters.

"Uitgangspunt is een prentenboek dat je in de klas behandelt", legt Kikken uit. "In dat boek van het ministerie wordt in zeven stappen uitgelegd welke aspecten je daarbij moet bekijken. Je begint met 'boekoriëntatie: hoe heet het boek, en wie heeft het geschreven? Vervolgens bespreek je met de kinderen waar het verhaal over gaat, welke klanken je hoort - in het boek omschreven als 'fonologisch bewustzijn' - en welke letters bij die klanken horen: het 'alfabetisch principe'. Wij volgen diezelfde lijn, maar dan op een veel concretere manier."

Het voordeel is dat leerkrachten in groep 1 3n 2 eerder zo'n kleuterboek uit de kast halen, verwacht Wetzelaer. "Daardoor ontdek je ook eerder dat bepaalde kinderen problemen hebben met lezen. En hoe eerder je daar achter komt, hoe eerder je maatregelen kunt treffen. Het betekent dat kinderen een betere start maken als ze in groep 3 beginnen met het eigenlijke leesonderwijs en hopelijk minder snel achterop raken."

De leerkrachten kunnen de laatjes zelf vullen met voorwerpen die betrekking hebben op het boek. "Het prentenboek Ik wil die van Imme Dros gaat over een meisje dat nieuwe schoenen wil", legt Van der Sluijs uit. "In het laatje over 'verhaalbegrip' stop je dan bijvoorbeeld een paar schoentjes. Of een doosje schoensmeer. In een ander laatje doe je een viltstift die je gebruikt om letters en woorden op te schrijven. En voor het zoeken naar letters gebruik je een handpop: in dat laatje zit ons hongerig bijtje Zoem Zoem."

Het samenstellen van zo'n 'leeskastje' kost uiteraard veel tijd. "Het zou handiger zijn als de uitgever van het boek de inhoud van het kastje erbij levert", zegt Reubzaet. Met die gedachte in het achterhoofd hebben de vier hun idee voorgelegd aan uitgeverij Zwijsen, een van de grootste uitgevers van schoolboeken in Nederland. Zwijsen heeft dat meteen overgenomen: binnenkort verschijnt wellicht het eerste kleuterboek mét bijbehorend 'leeskastje'.

Voor de vier leerkrachten zelf heeft die presentatie in Tilburg nog een onverwachte verrassing opgeleverd. "Toevallig zat frater Mommers in de zaal", vertelt Kikken. "Hij heeft ons project voorgedragen voor de prijs van de Frater Romboutsstichting, een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het leesonderwijs aan met name kansarme kinderen. We hebben die prijs ook gekregen. Mijn naam staat op de oorkonde omdat ze mijn scriptie hebben uitgekozen. Maar in wezen is die prijs natuurlijk voor ons vieren. We willen dat geld gebruiken om het kastje verder te verbeteren."

Bron / overgenomen uit: Dagblad De Limburger van 10 maart 2005.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0