Nieuwsberichten

'Nederlands is Suriname opgedrongen'

15/03/2005

Vorige week dinsdag discussieerden in Paramaribo drs. Ewald Badloe en linguïst Hein Eersel met elkaar over o.a. het Nederlands in Suriname. Beiden vinden dat het Nederlands aan Suriname is opgedrongen, een mening die door Carlo Jadnanasingh wordt bestreden.

Ruth Nortan van De Ware Tijd schreef een artikel over deze discussie (op de Cultuurpagina van 12 maart 2005). Een citaat:

Met betrekking tot de taal stelde Badloe dat deze aan ons is opgedrongen en de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie - terwijl het Nederlands geen officiële taal is binnen de EU - mist volgens hem een argumentatie. Waarschijnlijk heeft dit ertoe geleid dat de discussie hieromtrent pas na de toetreding losbrak. (...)

Eersel die inging op de factor taal, was de mening toegedaan dat je als overheid geen 'laat maar waaien politiek' kan voeren met betrekking tot de taal. Taalbeleid vereist in een land een samenhangende sturing van het geheel, met het oog op de gewenste situatie. Eersel is, net als Badloe, de mening toegedaan dat de Nederlandse taal is opgedrongen.

Carlo Jadnanasingh weerlegde dit standpunt omdat hij van mening was dat Suriname na de onafhankelijkheid een keuze kon maken voor een eigen officiële taal. In Suriname is Nederlands een absolute voorkeurstaal, in schril contrast met Curaçao waar het Papiamento meer voorkeur geniet. "Indien Suriname gelet op de ontwikkelingen in de regio, kiest voor het Engels naast het Nederlands als hoofdtaal, moet zij daarbij serieus nadenken over issues zoals: de taalvariëteit die men als standaard zal handhaven, het weergeven van typisch Surinaamse instituten zoals granman en basja, het rechtssysteem en de implementatie", stelde Eersel.

Gelet op de ontwikkelingen adviseerde hij, het Engels en het Portugees op te nemen in het talenpakket en niet een keuze te maken uit de genoemde voorstellen. Tijdens deze lezing stelde de linguïst duidelijk niets te hebben tegen het Nederlands en de Taalunie, maar slechts de factor taal te belichten.

(Einde citaat)

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0