Nieuwsberichten

'Technologie achter taaltoets Verdonk is onvoldoende ontwikkeld'

17/03/2005

Deskundigen hebben kritiek op het inburgeringsexamen dat minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken deze zomer wil invoeren voor immigranten uit niet-EU-landen. De automatische spraakherkenning die wordt gebruikt om het examen af te nemen, is onvoldoende ontwikkeld.

Dit stellen de drie Nijmeegse hoogleraren Kees Groenendijk (rechtssociologie), Lou Boves (taal- en spraaktechnologie) en Tijn Kortmann (staatsrecht) in brandbrieven aan de Tweede Kamer. Deze week debatteert de Kamer over het examen.

Het gaat om het zogenoemde inburgeringsexamen buitenland, de taaltoets die buitenlanders in het land van herkomst moeten doorstaan, voor ze in Nederland een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Verdonk denkt dat jaarlijks veertienduizend mensen de toets zullen maken. Bij de toets wordt gebruikgemaakt van spraakherkenning via de telefoon op de Nederlandse ambassade aldaar. De afwikkeling gaat volledig automatisch.

Groenendijk en Boves betwisten dat de spraakherkenningstechnologie daar al rijp voor is. Immigranten gaan het examen afleggen via een telefoonlijn op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Alles wordt via de computer afgehandeld.

Volgens de hoogleraren is het systeem te vergelijken met op spraakkenmerken gebaseerde leugendetectors . 'Alle onafhankelijke testen tonen aan dat die onbetrouwbaar zijn', stelt Boves. Zelfs autochtone Nederlanders worden vaak verkeerd verstaan door spraakherkenningscomputers. Laat staan als sprake is van onbekende accenten, spraakgebreken of aarzelgeluiden als 'ehm'. Ook als kandidaten het antwoord inbedden in een beleefdheidsfrase - 'Ik denk dat het antwoord laag moet zijn' - gaat het mis.

Minister Verdonk gaat er daarnaast volgens de wetenschappers ten onrechte van uit dat de kandidaten gewend zijn met computers en telefoons om te gaan. De gebruikte techniek kan afschrikken. Ook heeft de kwaliteit van de telefoonverbinding invloed op de door de computer waargenomen prestaties van de kandidaat. 'Nergens ter wereld worden overheidsbeslissingen met zo verstrekkende gevolgen genomen op basis van de Phonepass-techniek', aldus Groenendijk.

Daarnaast hebben Groenendijk en Kortmann juridische bezwaren. Het examen zou strijdig zijn met het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en het Nederlands bestuursrecht.

Bronnen en nadere informatie: de Volkskrant (1) en (2); zie ook: Taalunieversumbericht van 8 februari 2005.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0