Nieuwsberichten

Nieuw Sranantongo vertaalwoordenboek

08/04/2005

Het Prisma Sranantongo woordenboek dat binnenkort van de pers rolt in Nederland is geen verklarend, maar een vertaalwoordenboek (Sranan-Nederlands/Nederlands Sranan). De samenstellers, Gracia 'Juliënne' Blanker (van Surinaamse origine) en Jaap Dubbeldam hebben deze jongste Prisma paperbackpublicatie bedoeld én voor Nederlandstaligen én voor die sprekers van het Sranan die deze taal beter willen leren beheersen.

Voor beide groepen geldt dat zij gebruik kunnen maken van het deel Sranantongo Nederlands om toegang te krijgen tot de woordenschat van het Sranan.Willen zij in het Sranan spreken of schrijven, dan kunnen ze zich bedienen van het deel Nederlands Sranantongo. In beide gevallen zal het overzicht achter in het boek met informatie over de grammatica en taalhistorie een nuttig hulpmiddel zijn.

Het voorwoord in het nieuwe woordenboek is van professor dr. Theo Janssen (Neerlandistiek, Vrije Universiteit, Amsterdam) en professor dr. Willy Martin (Lexicologie, Vrije Universiteit, Amsterdam). Deze professoren verduidelijken: "Een gevolg van bovengenoemde keuze van doelgroepen is dat het deel Nederlands Sranantongo, in tegenstelling tot een 'klassiek' vertaalwoordenboek, niet alleen het wereldbeeld verbonden met de brontaal (het Nederlands) weergeeft, maar ten dele ook het wereldbeeld verbondenmet de doeltaal (het Sranan) vooral waar het gaat om fauna, flora, en gebruiken." In het deel Nederlands-Sranantongo vindt men dus (voor de Nederlandstaligen) 'exotica' als baboennoot, bahamapijlstaart, bakbanaan en banabekie.

Dubbeldam ontwierp niet alleen de database om het woordmateriaal systematisch te verwerken, maar was ook een behulpzame compagnon in het aanpakken van lexicografische kwesties. Bijzonder is de intensieve raadpleging van informanten, de klankbordgroep van Sranan-kenners. Deze groep heeft er zeer toe bijgedragen dat het woordmateriaal steeds omvangrijker werd en dat de woorden qua betekenis zo nauwkeurig en scherp mogelijk zijn omschreven en toegelicht. "In elk geval is met dit woordenboek, hoe bescheiden het in omvang nog moge zijn, een belangrijke basis gelegd zowel voor een groter vertaalwoordenboek Nederlands-Sranan vice versa, als voor een groter verklarend woordenboek Sranan."

De uitgave valt in het kader van Blankers afstudeerproject aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit. De uitgever is Spectrum B.V.

Bron: De Ware Tijd.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0