Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie van de Nederlandse Taalunie (jaargang 5, nummer 2). In de nieuwsbrieven, die we ongeveer vier keer per jaar proberen uit te brengen, leest u alles over actuele zaken op terminologiegebied: nieuws, evenementen, onze eigen activiteiten, enz.

 

Nieuwsbrief terminologie

juni 2013
Actueel

 

 

Beste lezer,


Voor u ziet u de nieuwsbrief van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie van de Nederlandse Taalunie (jaargang 5, nummer 2). In de nieuwsbrieven, die we ongeveer vier keer per jaar proberen uit te brengen, leest u alles over actuele zaken op terminologiegebied: nieuws, evenementen, onze eigen activiteiten, enz. Onze eerdere nieuwsbrieven vindt u hier.


Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden. Uiteraard zijn we benieuwd naar uw reactie.


Vriendelijke groeten,

het Steunpunt

(Hennie van der Vliet, Attila Görög, Nathalie De Sutter, Rian van der Borgt en Vicky Lommatzsch)

 

T: +31 20 59 86466

E: steunpunt@let.vu.nl

I: www.nedterm.org

 

Activiteiten

Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen


Na een succesvolle workshop afgelopen april organiseert OCPE (Permanente Educatie voor tolken en vertalers) op 12 oktober opnieuw een workshop over Terminologiebeheer. Tijdens deze workshop komen de drie aspecten van terminologiebeheer aan de orde: opzoeken, opslaan en beheren van vaktermen.

Het ochtendgedeelte zal gaan over slim zoeken op internet. U leert hoe u operatoren (bijv. AND, OR) in zoekopdrachten kunt gebruiken om het aantal hits te beperken. U maakt ook kennis met WebCorp, een speciaal voor linguïsten ontwikkelde zoekmachine die de gezochte termen in context laat zien.

Voor deze workshop heeft Bureau BTW 6 PE punten toegekend. U kunt zich hier aanmelden.


Maak je eigen machinevertaalsysteem


CrossLang (Gent) organiseert op woensdag 3 juli in Gent een hands-on opleiding voor vertaalbureaus die hun eigen machinevertaalsysteem (MT-systeem) willen bouwen. De technologie waarmee dat mogelijk is, heet Moses. Moses is gratis opensourcesoftware en wordt vandaag algemeen beschouwd als een waardevol, goedkoop en snel inzetbaar alternatief voor dure commerciële softwarepakketten of algemene toepassingen zoals Google. Hoe zet je als vertaalbureau deze MT-technologie met succes in je eigen vertaalproductieproces in? Daar gaat deze opleiding over.


Info: CrossLang

Bron: De Taalsector


Nieuws

Translation Commons


De Rosetta Stichting is een Ierse not-for-profit organisatie met als doel het beschikbaar stellen van belangrijke informatie aan alle individuen in hun moedertaal. De organisatie heeft het platform www.trommons.org in het leven geroepen waar gratis taaldiensten kunnen worden gevraagd en aangeboden.

Voor meer informatie ga naar de website van de Rosetta Foundation: www.therosettafoundation.org


GentVertaalt


GentVertaalt is een initiatief dat vertalers en tolken uit de omgeving van Gent samenbrengt. Online, maar ook in 't echt, met koffie & wifi. Ook taalprofessionals van buiten Gent die zo nu en dan eens naar deze gezellige stad af willen zakken zijn welkom. Bovendien kunnen ook tolken, copywriters en andere taalprofessionals meedoen met de verschillende activiteiten. Voor meer informatie, ga naar www.gentvertaalt.be/blog.

Er wordt nagedacht over een vergelijkbaar initiatief voor de omgeving Amsterdam. Als u interesse heeft, kunt u een berichtje sturen naar Attila Görög.


Terugkijken op het Nationaal Vertaalcongres


Het Nationaal Vertaalcongres 2013 vond plaats in Amersfoort. Op het congres werd ook het 20-jarig bestaan van Teamwork gevierd. Het programma bestond uit drie centrale thema's, die werden afgewisseld met een reeks verrassende (en heel praktische) intermezzo's. De hoofdonderwerpen waren: 1. Wat is er in 20 jaar in de vertaalpraktijk veranderd en wat staat ons te wachten? 2. Samenwerken voor vertalers en 3. Het moedertaalprincipe in theorie en praktijk. Met dank aan de organisatoren, Tony Parr en Marcel Lemmens.


Vacatures bij TXT IBIS


Er zijn momenteel drie vacatures beschikbaar bij het Belgische bedrijf TXT IBIS gespecialiseerd in taal en communicatie. Het bedrijf is op zoek naar een communicatiemedewerker, een vertaler Frans en een vertaalcoördinator.


Meer informatie


Tools

Samen vertalen met OmegaT


Vanaf versie 2.6.0 is in OmegaT een heel interessante nieuwe functionaliteit toegevoegd: twee of meer vertalers kunnen tegelijk, zonder externe tools, aan hetzelfde project werken en termenlijsten en vertaalgeheugens met elkaar delen.

OmegaT is een van de meest bekende open source (gratis) online CAT tools beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.


Meer informatie


Lijst online CAT tools


Op het Griekse vertalersforum Translatum hebben we een aardige verzameling gratis CAT tools gevonden. Het gebruik van de tools wordt uitgelegd en onderling vergeleken. Via filmpjes op de site kan men demo's bekijken.


Ga naar de lijst.


Verzameling ontologiesoftware


Een ontologie is een datastructuur die relevante concepten en hun onderlinge relaties en regels binnen een domein bevat. Vaak bevatten ontologieën dan ook termen van een bepaald vakgebied. Op onderstaande link staat een mooie verzameling tools waarmee men ontologieën kan aanleggen.


Meer informatie


Language Terminal


De Hongaarse software-ontwikkelaars Precognox en Kilgray hebben een online CAT tool ontwikkeld, genaamd Language Terminal. Net als het soortgelijke Wordfast Anywhere is het een gratis online dienst voor vertalers. Online software is altijd up-to-date, hoeft niet geïnstalleerd te worden en draait op elk besturingssysteem.


Meer informatie

Terminologiebronnen

Termenlijsten Scandinavische talen


We vonden een interessante verzameling termenlijsten in Scandinavische talen: www.nordterm.net

Natuurlijk is de lijst inmidddels ook te vinden op de NedTerm-website, waar we een uitgebreid overzicht van termenlijsten bieden.


Oproep online vakwoordenboeken


De Taaladviesdienst van Onze Taal bereidt een nieuw advies voor over woordenboeken. Daarvoor is men op zoek naar goede vakwoordenboeken en thematische woordenlijsten (liefst met uitleg) op internet.

Werkt u in een bepaald vakgebied en weet u dat er een betrouwbare, Nederlandstalige bron is met vaktermen en bijbehorende uitleg? Of bent u bijvoorbeeld tekstschrijver of redacteur en werkt u met een of meer van zulke bronnen? Onze Taal wil goede bronnen opnemen in een lijst met online vakwoordenboeken.


Meer informatie


Webcursus klinische terminologie


Medische vertalers met Engels als doel- of brontaal hebben wellicht interesse in de webcursus Klinische terminologie. De online cursus wordt gratis aangeboden door Coursera in samenwerking met de Universiteit van Pittsburgh.

De cursus geeft informatie over afkortingen en acroniemen, de structuur van klinische termen en strategieën voor het leren van vaktermen.


Meer informatie


ANW


'Koningsdag', 'koorts' en 'klikhit' zijn drie van de 1.148 woorden die begin april zijn toegevoegd aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Het ANW is een digitaal woordenboek van het eigentijdse Nederlands, gratis toegankelijk voor iedereen. Op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) vullen lexicografen het woordenboek doorlopend aan met nieuwe, actuele en doodgewone Nederlandse woorden. Op dit moment zijn er 77.000 woorden in beschreven.

Het woord 'Koningsdag' is niet nieuw. Het staat al in de woordenboeken onder vermelding van de Belgische feestdag op 15 november, ter ere van de koning van België. Met ingang van 2013 heeft het woord een aanvullende betekenis gekregen: de nieuwe Nederlandse feestdag op 27 april, waarop Willem-Alexander zijn verjaardag viert. 'Klikhit' is daarentegen wel een neologisme. Het woord verwijst naar een internetfilmpje dat zeer vaak aangeklikt wordt.


Bron: NEDER-L

Berichten NL-TERM

Deze rubriek staat onder redactie van de vereniging NL-TERM.


5de TiNT-dag: Brussel 25 oktober 2013


Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseert NL-TERM in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie de vijfde TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse taalgebied). Deze keer wordt de TiNT-dag in Brussel gehouden aan het Centrum voor Vaktaal en Communicatie (Erasmus Hogeschool, VUB-campus).

Dit eerste TiNT-lustrum zal de nodige luister worden bijgezet. Hoe dat in zijn werk zal gaan, is nog een verrassing. Verder zullen de resultaten van een gebruikersenquête gepresenteerd worden (zie hieronder meer daarover) en zullen lopend onderzoek en activiteiten in interactieve sessies aan bod komen. Het centrale thema is domeinverlies, het verschijnsel dat het Nederlands in sommige domeinen steeds meer terrein verliest.


Europees coördinatieplatform Nederlandstalige terminologie


In Brussel vond begin juni de eerste bijeenkomst plaats van het Europees coördinatieplatform Nederlandstalige terminologie. Daar werkt de Taalunie samen met de Europese Commissie aan terminologische afstemming tussen de vertaaldiensten van de Europese instellingen en de Nederlandse, Belgische en Vlaamse overheden. De resultaten van het platform zijn van belang voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van Nederlandstalige termen binnen de Europese Unie.

Willy Martin en Ingrid van Gent, resp. voorzitter en bestuurslid van NL-TERM, woonden namens NL-TERM de vergadering bij. Hennie van der Vliet was namens het SNT aanwezig. Eveneens in het kader van mogelijke Europese samenwerking voerde Willy Martin in de marge van NORDTERM (Stockholm 17-20 juni; de 2-jaarlijkse conferentie van Scandinavische terminologen) gesprekken met vertegenwoordigers van de Noorse Språkrådet, het Noorse Instituut voor Terminologie in Bergen en de Rikstermbanken (TNC) in Stockholm.


Agenda

Training "Building Open Source MT systems"
03/07 in Gent, België


Internationale terminologieconferentie Litouwen
05/10 tot 11/10 in Vilnius, Litouwen


Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen
12/10 in Utrecht, Nederland


TiNT-2013 op 25 oktober in Brussel
25/10 in Brussel, België


Meer evenementen vindt u in de agenda op onze website Nedterm.
 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie van de Nederlandse Taalunie.

contactgegevens

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Nederland

telefoon
+31 20 598 64 66

e-mail
steunpunt@let.vu.nl

internet
www.nedterm.org

2 september 2013