Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 10 | Tiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1997)


Inhoudsopgave


Ter inleiding
Rita Rymemans & Hugo de Jonghe
9

Nieuwe tendensen in het schoolvak Nederlands op HSN-10
Mark van Bavel
11

'Nederlands' nieuwe stijl. Een centraal vak, in de lengte en de breedte
Steven ten Brinke
21

Woordenschatonderwijs in de taalklas
Mariëlle Bieleman en Esther Hafkenscheid
29

Werkgroep Luister- en spreekvaardigheid West-Vlaanderen
Jan Bonne
39

Toenemende variatie in onze standaardtaal tussen oude en nieuwe kerndoelen
Carl Brüsewitz
33

Een nieuw leerplan Nederlands voor het Katholieke Lager en Kleuteronderwijs. Wat is daar nieuw aan? Waarom is het de moeite waard?
Ides Callebaut
55

Lopen we in de juiste richting voor de eindtermen? Toetsing taalvaardigheid in analytisch perspectief: een leerlingvolgsysteem voor de lagere school in opbouw
Marleen Colpin
63

Schrijven aantrekkelijker maken voor de bso-leerling
Rita Daelmans
73

Luistervaardigheidsproblemen, luistervaardigheidsoefeningen
Jacques De Maere
77

Al doende leert men. Geïntegreerde trajecten Taal en Techniek in de opleidingscentra van de VDAB
Heidi De Niel en Veerle Depauw
91

Taakgericht leren in een multimediale context
Heidi De Niel en Joke Verbeek
103

Een beheerste revolutie. Theorie en praktijk van het nieuwe literatuuronderwijs
Joop Dirksen
113

Anderstalige nieuwkomers. Leren omgaan met zaakvakteksten
Goedele Duran en Christine Mechelmans
119

Literatuuronderwijs in een multiculturele samenleving
Cor Geljon en Dick Schram
131