Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 11 | Elfde conferentie Het Schoolvak Nederlands (1998)


Inhoudsopgave


Forum: samenwerking tussen lerarenopleidingen

 

1

Samenvatten en tekstverklaren per computer
Anton van Aert
7

Beeldende schrijfopdrachten
Gilberte Aerts
10

Lezen lukt soms maar moeizaam
Fried van Beek
18

Op weg naar een leerplan Nederlands op Pabo
Rudy Beernink, Harry Paus, Mieke Smits en Anja Swennen
26

Modulaire leerlijn Nederlands
Ella Bohnenn en Paul Steehouder
35

Het nieuwe examenNederlands in mavo en vbo: noodzaak en mogelijkheden voor leerplanontwikkeling
Helga Bonset
39

Overwegingen van een schoolboekauteur in de Tweede Fase
Antoine Braet
49

Het activeren van voorkennis
Stijn Brouwer en Noortje Jonker
58

Grammatica voor beginnende NT2-ers
Wim van Calcar en Hanneke Lentz
61

'Wij hebben een goed stad': over multiculturaliteit in het basisonderwijs
Sophie Crooymans en Ingrid Evers
70

Twijfels bij het leesdossier (en enige andere zaken)
J.A. Dautzenberg
77

Het leesdossier in de Tweede Fase
Joop Dirksen
85

Leerstof voor taalbeschouwingsonderwijs: wat bevatten taalmethoden en de 'blauwdruk' van de SLO?
Amos van Gelderen
89

Wat is er aan de hand met Nederlands?
Mariet van Goch
102

Als informatie elkaar ontmoet: samenwerkend leren via verdeelde informatie ter bevordering van de taalontwikkeling
Koen van Gorp en Nora Bogaert
108

Discussievaardigheid in de basisvorming
Trudy Heuves
120

Evenwichtsoefenigen op "Vlaamse Pabo's"
Riet Jeurissen
126

Van docent naar begeleider
Bertie van kandelaar en Antoon Schmidt
135

Taakgericht taalonderwijs: een succes?"
Barbara Linsen
137

Neem het voortouw, wacht niet af!
Wam de Moor
145

Kiezen of delen
Siel van Ree
152

Waar moet ik gaan zitten? Het geven van duidelijke instructies bij taken
Ann de Schrijver, Jes Leusen en Jo van den Hauwe
170

Zelfstandig leren en NT2 in het MBO/BVE
Marion Siemonsma
179

De begrensde blik en het grenzeloze boek, de Nederlandse literatuur en haar context
Hans van Stralen
187

Lezen en leren
Piet-Hein van de Ven
194

Vaardig samen kijken
Bert de Vos en Niek de Man
201