Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 13 | Dertiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2000)


Inhoudsopgave


Als je te saai begint, lezen de mensen het verhaal niet; een aanzet tot onterpretatie van een stelinstructie op een basisschool vanuit een schooletnografische invalshoek
Maarten Beernink & Maurice Breugelmans
1

De Taaladviesbank, voor wie nooit geen fouten meer wil maken
Gerard Bohncke
9

'Sympathiek', Over leerprocessen en woordenschatontwikkeling
Ad Bok
19

Een strategische aanpak van lessen luisteren en spreken in de eerste graad van het secundair onderwijs
Jan Bonne
25

SOPHI en het schoolvak Nederlands
Geert van der Burg & Gerard Pijnappels
31

Polderpoëzie, een literatuurproject in de basisvorming
Ad But
34

Taal leren door taal te gebruiken
Betty van Dam
39

Hogere eisen, actievere leerlingen, betere resultaten. Concrete ICT ervaringen met de pc als 'power tool' voor het vak Nederlands
Jan Demedts
44

Een Europees literatuurportfolio. Enkele samenvattende aantekeningen
André van Dijk
48

Catamaran; ontwikkelen na 'Herkenning en vernieuwing'
Peter Dijkxhoorn & Harry Paus
51

Argumenteren in het literatuuronderwijs. Over 'warrant', leesautobiografie en smaakontwikkeling
Joop Dirksen
57

Het avontuur van het eindwerk. Nederlands als ondersteunend vak bij het maken van een geïntegreerde proef of werkstuk
Katrien Durnez & Francien Vandermeersch
63

Het gebruik van Open Leer Centrum op de Taalschool van het Baronie College in Breda. Workshop
Marja Fick
68

Tekstsoorten en leesstrategie&eumlau;n in de eerste fase VO. Vage leestheorie bemoeilijkt vertaling kerndoelen naar de praktijk
Roos Geerse & Will van Riel
73

Spreken en luisteren in West-Vlaanderen
Jan Gilté
78

Gedocumenteerd Opstel
Hans Goosen & Tineke Vergeer
79

Leesbevordering, geen Wees van Woesteland. een praktische toepassing
Katrien Van Grimbergen & Nathalie Thyssen
82

Taalspellen in de vaklessen?
Brigitte van Hilst & Regine Bots
93

Interculturele jeugdliteratuur - Wat kun je ermee in de klas?
Hannie Humme
97

Wat kan met een stappenplan? Het Project Route
Dinie Meijs & Elsbeth van der Laan
101

Het verlangen naar de kust. Over "tekst" en culturele geletterdheid
André Mottart & Ive Verdoodt
106

Zelfstandig werken in de bovebouw havo/vwo BVE
Anke van Rooij
113

De rol van het vak Nederlands in voorbereiding op het profielwerkstuk
Robbert Roosenboom
117

Lezen met de computer? Taakgericht werken aan leesvaardigheid
Walter Schrooten
124

Redenen om geen spreek- en luisteronderwijs te geven: terecht of onterecht?
Kees Sluis
125

FlexNed, een multimediaal programma Nederlands voor laag Opgeleiden
Truus van der Veer
131

Kwaliteit van taalonderwijs
Marianne Verhallen & Ruud Walst
133

De voordelen van fictieonderwijs met behulp van film
Bert de Vos
141

Van roman naar film en (eventjes) terug
Rudy Wuyts
143