Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)


Inhoudsopgave

Woord vooraf

III

1. PABO / LOOKO 1

De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten
Muzzafer Yanik
3


2. Didactiek / zelfstandig leren 9

Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk
Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch
11

Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelfsturend leren
Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove
19

Heeft een kwal botten? Een serie taalgerichte biologielessen in het eerste jaar van het LWOO
Bert de Vos
33

Implementatiedrempels voor zelfstandig leren
Frank Verbeeck
37


3. Basisonderwijs 45

Minder is meer; samenvatten in verschillende contexten van het taalonderwijs
Mariëtte Hoogeveen & Bert Kouwenberg
47

De Babbeldoos
Dirk Herfst & Toon Voorjans
55

Peer tutoring voor begrijpend lezen
Rita de Clerq & Bieke Amp
63


4. Mondelinge taalvaardigheid 69

De spreekvaardigheid op het Piersoncollege
Margot de Wit
71

Participatievaardiger via de lessen Nederlands
José Vandekerckhove
77

Geïntegreerde oefening: bespreken van recencies en boekverslagen op internet gevonden
Marleen Lippens
85


5. Educatieve Masters-opleidingen 95

Het schoolvak argumentatie
Frans van Eemeren, Peter Houtlosser & Fransisca Snoeck Henkemans
97

Een nieuw leven voor de historische literatuur
Lia van Gemert
115

De adolescentenroman voor de jeugd hoort thuis in het literatuuronderwijs
Helma van Lierop-Debrauwer
121

De beoordeling van schrijfvaardigheid in de Tweede Fase
Bert Meuffels
129