Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

WOORD VOORAF

Een jubileum, de 15e conferentie "Het Schoolvak Nederlands" op 23/24 november 2001 te Utrecht.

In de inleiding figureerden schrijver Kader Abdolah en Koen Jaspaert, secretaris van de Nederlandse Taalunie. Bij de afsluiting genoot de subconferentie "Zorg om het schoolvak Nederlands"gastvrijheid binnen HSN.

Dit conferentieverslag bundelt een groot deel van de op beide dagen verzorgde presentaties. De reikwijdte strekt van basisonderwijs via voortgezet/secundair onderwijs naar hoger onderwijs; de verscheidenheid beloopt alle vakonderdelen; de sprekers komen uit onderzoek en ontwikkelingswerk, uit opleidings- en nascholingskaders, en vooral uit velerlei praktijksector. Het doet ons deugd dat het aantal presentaties uit de eigen onderwijspraktijk gestaag groeit.

Inhoudelijk was het programma van de 15e HSN een van de beste ooit: fraai samengesteld; breed gevarieerd. Door problemen bij de productie en distributie van de wervingsfolder kwam deze echter vaak te laat aan bij veel geïnteresseerden. Vooral Vlaamse belangstellenden zijn daarbij gedupeerd. De lagere opkomst illustreerde dat, tot verdriet van sprekers en organisatoren.

Dit verslagboek biedt een ieder alsnog een staalkaart van HSN 2001 en legt weer de verwachtingen vast voor de volgende HSN-conferenties, te beginnen op 15/16 november 2002 te Gent.

Frans Zwitserlood HSN-bestuur.

Voorwoord I III