Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

 

©   Academia Press

Eekhout 2

9000 Gent

Tel. 09/233 80 88 Info@academiapress.be

Fax 09/233 14 09 www.academiapress.be

De uitgaven van Academia Press worden verdeeld door:

J. Story-Scientia bvba Wetenschappelijke Boekhandel P. Van Duyseplein 8

B-9000 Gent

Tel. 09/225 57 57 Fax 09/233 14 09

Info@story.be   www.story.be

Ef & Ef Eind 36

NL-6017 BH Thorn

Tel. 0475 561501 Fax 0475 561660

Vormgeving & Zetwerk: Le Pur et l'Impur bvba

Lidwien Derriks (red)

Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001 Gent, Academia Press, 2002, IV + 311 p.

ISBN 90 382 0436 1 D/2002/4804/150 U 368

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.