Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

De HSN-conferenties worden verzorgd vanuit de Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands.

De stichting is bereikbaar op het adres

J.W.Brouwersstraat 11, NL-1071 LH Amsterdam.

De conferenties HSN worden actief ondersteund vanuit de Vlaamse en Nederlandse verenigingen die betrokken zijn bij het onderwijs Nederlands:

SPL Stichting Promotie Literaire Vorming

SLV Stichting Literaire Vorming

VDN Vereniging voor de Didactiek van het Nedserlands

VLLT Vereniging van Leraren Levende Talen [subver. Nederlands]

VLN Vereniging Leraren Nederlands

VON Verenigingen voor het Onderwijs in het Nederlands [VON-Nederland en VON-Vlaanderen]

VVL Vereniging van Vlaamse Leerkrachten

VVM Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici

Onder coördinatie van Peter Nieuwenhuijsen was de inhoudelijke programmering van HSN-15 toevertrouwd aan Mariëtte Hoogeveen, Filip Dhaenens, Mieke Smits, Riet Jeurissen, Annette Bogtstra, Marie-Anne Baert, Vital Meij, Jan Bonne, Joop Wammes, Nora Bogaert, Cor Geljon, Rudy Wuyts, Jan Smits, Fransien Vandermeersch en T. Luyckx.

Voor de ondersteuning van de praktische en financiële organisatie danken we vervolgens de Nederlandse Taalunie, de Stichting Lezen en het IVLOS [de lerarenopleiding] van de Universiteit Utrecht.

IV I Voorwoord