Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk (Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

EEN BETER SCHRIJFPRODUCT DANKZIJ ZELFSTUREND WERK

Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch

1 Inleiding

Nogal wat leraren Nederlands klagen over correctielast bij hun opdracht. Zelfs bij leerlingen van de derde graad komen nog altijd veel, basisfouten voor die blijkbaar hardnekkig blijven hangen ondanks de vele schrijftips van collega's in de voorgaande jaren.

Tijdens de conferentie toonden we aan hoe we de schrijfproducten van de leerlingen onderweg aanzienlijk kunnen verbeteren door de schrijvers zelf meer verantwoordelijkheid te geven tijdens het schrijfproces.

Een succesopdracht start bij de nauwkeurige formulering van de taaltaak waar de leraar meteen beoordelingscriteria bij bedenkt. Wat moet de leerling bij het maken van deze taak allemaal kunnen? Deze criteria krijgen vorm in een commentaarformu-lier dat per opdracht andere concretisering krijgt. Leerlingen leren met deze checklisten omgaan zowel onderweg (al schrijvende) als op het einde van de rit (als eindevaluatie). Op deze manier sturen leerlingen zichzelf bij voor ze de definitieve versie aan de leraar afleveren.

Naast het werken met commentaarformulieren merken we ook dat leerlingen beter werk leveren als ze in overleg met elkaar (in duo's of in groep) een tekst schrijven waarbij ze elkaars ideeën en formuleringen bijsturen.

We beperken ons hier tot enkele voorbeelden zakelijk schrijven. Tijdens de conferentie lieten we ook zien hoe vormen van zakelijk schrijven dienst doen bij het uitbouwen van literaire competentie.

2 Alineagebruik

Opdracht 1: Maak je tekst leesbaarder door alineagebruik.

. Laat tussen elke alinea twee witregels.

. Schrijf boven elke alinea de vraag die in de alinea beantwoord wordt.

Sommige mensen liggen elke nacht uren rusteloos te wentelen in bed. Ze voelen zich doodmoe maar kunnen de slaap niet vatten. Andere mensen vallen 's avonds meteen als een blok in een diepe slaap. Na een paar uur zijn ze echter weer klaarwakker en dan geraken ze maar niet opnieuw in slaap. Al deze mensen gaan elke avond naar bed met de vrees nog eens een nacht slecht te slapen. De gedachte 's morgens niet uitgeslapen te kunnen opstaan om weer eens

Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk - Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch 111