Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het schoolvak argumentatie (Frans van Eemeren, Peter Houtlosser & Francisca Snoeck Henkemans)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Bibliografie

Braet, A. (1999), Argumentatieve vaardigheden. Een praktische didactiek voor havo en vwo, met een inleiding in de argumentatieleer. Bussum: Coutinho.

Eemeren, F.H. van, R. Grootendorst & A.F. Snoeck Henkemans (2001), Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen. Tweede herziene druk. Groningen: Martinus Nijhoff.

Eemeren, F.H. van, R. Grootendorst & A.F. Snoeck Henkemans e.a. (1997), Handboek argumentatietheorie. Historische achtergronden en hedendaagse ontwikkelingen. Groningen: Martinus Nijhoff.

114 I Het schoolvak argumentatie - Frans van Eemeren, Peter Houtlosser & Francisca Snoeck Henkemans