Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een nieuw leven voor de historische literatuur (Lia van Gemert)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Kerstnacht. Binnenkort zal nog een klassieker, Hoofts Warenar, verschijnen, de komedie over de mismoedige Amsterdamse vrek en zijn ongehuwd zwangere dochter. Het lachwekkende geharrewar over een pot met geld en de parade van huwelijkskandidaten biedt de kans om de sociale problemen rondom huwelijk en bezit in de zeventiende-eeuwse Republiek te tonen. Literair illustreert het stuk treffend de imitatiecultuur van de Renaissance en de toneelpraktijk in Amsterdam.

6 Tot besluit

De verruiming van het literatuurbegrip geeft docenten meer mogelijkheden om literatuur te verbinden met het werkelijke leven en om teksten te kiezen die inspelen op de situatie van de leerling. Zo kan de cirkel gesloten worden en kan het voortgezet onderwijs heel goed aansluiten bij de actuele aandachtsvelden in de literatuurgeschiedenis. De instroom van die ontwikkelingen wordt bovendien bevorderd doordat studenten Nederlands (en ook de moderne vreemde talen) onderwijs krijgen in de samenhang tussen literatuur en maatschappelijk-culturele context. Bovendien worden zij getraind in het populariseren en doorgeven van wetenschappelijke kennis. De boeken die ik hier belicht heb, zijn mede ontworpen in doctoraalcolleges aan de universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Leiden.

Binnen de bachelor-masterstructuur die vanaf 2002 in het universitaire en hoger onderwijs start, zullen studenten zich via een duaal traject van studeren en werken voorbereiden op een onderwijscarrière. Daar liggen grote kansen voor intensivering van de contacten tussen literatuurhistorici en docenten. Bij Tekst in Context wordt op dit moment het klankbord gevormd door een groep docenten uit het voortgezet onderwijs, werkzaam in verschillende delen van Nederland. Het zou nog beter zijn als deze weg wat systematischer bewandeld kon worden: het maken van onderwijsmateriaal is immers niet hetzelfde als ermee werken. Uitbreiding van de discussie zal bovendien hopelijk ook andere schooltypen dan havo en vwo in beeld brengen.

Lia van Gemert is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde na 1500 aan de Universiteit Utrecht. Zij is een van de samenstellers van de reeks Tekst in Context. Adres: Opleiding Nederlands, Trans 10, 3512 JK Utrecht; Lia.vanGemert@let.uu.nl.

Noten

1 Dit artikel is een korte samenvatting van mijn presentatie tijdens de vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands. De volledige tekst verschijnt in TsjipILetteren nummer 12-1, april 2002, p. 24-29.

² De serie Tekst in Context wordt uitgegeven door Amsterdam University Press, Amsterdam. Bij de uitgever zijn docentenhandleidingen met uitgewerkte opdrachten verkrijgbaar (www. aup. nl) . Verschenen zijn:

Karel en Elegast, ed. Hubert Slings, 1997;

Jacob van Maerlant, ed. Ingrid Biesheuvel en Frits van Oostrom, 1999;

118 Een nieuw leven voor de historische literatuur - Lia van Gemert