Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De adolescentenroman voor de jeugd hoort thuis in het literatuuronderwijs (Helma van Lierop-Debrauwer)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

cussies over kwesties als toekenning van kwaliteit, over de scheiding tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur en de rol van literaire instituties (met name de literaire kritiek) in deze.

Het opnemen van jeugdliteratuur in de literatuurlessen is niet gebonden aan een bepaalde benadering van literatuur en literatuuronderwijs. Jeugdliteratuur kan zowel vanuit literair-historisch, structuur-analytisch, literatuur-sociologisch als ook vanuit lezersgericht standpunt benaderd worden. Sleutelwoorden zijn vergelijking en confrontatie. Vertrekkend vanuit de jeugdliteraire ervaringen van leerlingen kan door vergelijking en confrontatie van jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur met elkaar het 'nieuwe' doel van het literatuuronderwijs, zoals geformuleerd in de vakliteratuur, bereikt worden. Het gaat hier om literaire competentie. Dit begrip, zoals omschreven door Coenen en De Moor (1992), omvat zowel kennis van literatuuraanbod, van de politieke en sociale context van literaire teksten en kennis van literaire conventies en genres, als ook vaardigheid in het lezen, analyseren en interpreteren van literaire teksten. Daarnaast wordt van de literair competente lezer verwacht dat hij in staat is zijn eigen mening te verwoorden over literatuur en die te confronteren met oordelen van anderen. Adolescentenliteratuur kan in de realisering van deze doelstelling een sleutelpositie innemen.

Primaire literatuur

Chambers, Aidan, Verleden week. Amsterdam: Querido, 1990. Derde geh.herz.dr. Eerder in 1979 verschenen onder de titel Lang weekend op drie manieren. Chambers, Aidan, Je moet dansen op mijn graf Amsterdam: Querido, 1985. Cormier, Robert, Chocolade oorlog. Utrecht: Sjaloom, 1982

Dros, Imme, De reizen van de slimme man. Amsterdam: Van Goor, 1988 Diekmann, Miep, De dagen van Olim. Den Haag: Leopold, 1971. Hazelhoff, Veronica, Mooie dagen. Amsterdam: Querido, 1990. Hazelhoff, Veronica, Elmo. Amsterdam: Querido, 1993.

Pohl, Peter, We noemen hem Anna. Amsterdam: Querido, 1993. Provoost, Anne, Vallen. Antwerpen/Baarn: Houtekiet/Fontein, 1994. Simoen, Jan, Met mij gaat alles goed. Amsterdam: Querido, 1996. Sterck, Marita de, Splinters. Amsterdam: Querido, 1998.

Sterck, Marita de, Wild vlees. Amsterdam: Querido, 2000.

Secundaire literatuur

Brgmann, Margaret, `Frankie is on the rond. Over adolescentie in Carson Mc Cullers'roman De bruiloft. In: Zande, Ineke, van der, Het is meisjes menens. Inleiding meisjesstudies. Amersfoort/Leuven: Acco, 1991, 46-53.

Coenen, Lily & Wam de Moor, 'Het begrip "literaire competentie"'. In: Wam de Moor & Margitka van Woerkom (red.), Neem en lees. Literaire competentie. Het doel van het literatuuronderwijs. Den Haag: NBLC, 1992, 11-18.

Dahrendorf, Malte, 'Liebe und Sexualität in der modernen Kinder- und

126 1 De adolescentenroman voor de jeugd - Helma van Lierop-Debrauwer