Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

NEDERLANDS VOOR ALLOCHTONE LEERLINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

René Appel

1 Inleiding

In een methode Nederlands als tweede taal (NT2) van enkele decennia geleden stond de volgende oefening:

Kies het goede woord:

Ieder jaar gaat de hele klas op ....   zwemmen

Dit jaar gaan ze met de ....   badpak

Ze gaan naar Scheveningen. Dat is een ....   foto's

In zee kunnen de leerlingen ....   badplaats

Ze gaan wandelen in de ....   datum Ze moeten meenemen: een zwembroek of een .... duinen

De .... van het schoolreisje is maandag 9 mei   reis

Joke wil .... maken van haar vriendinnen   bus

Zo'n oefening maakt een tamelijk ouderwetse indruk. Moderne inzichten over woordenschatonderwijs, over communicatieve opdrachten of over taakgericht taalonderwijs ontbreken (uiteraard) volledig. Maar is de huidige situatie zoveel beter? In een schakelklas op een middelbare school zag ik betrekkelijk recent in Nederland gearriveerde leerlingen worstelen met onder meer de volgende invuloefening:

Je moet je conditie geleidelijk ....

  1. afbouwen

  2. uitvoeren

  3. verbeteren

  4. beperken.

Ik vroeg enkele leerlingen die met dit zinnetje bezig waren of ze wisten wat conditie en geleidelijk betekenden. Nee, dat wisten ze niet. Het maken van dit soort taken bleek vooral een kwestie van trial and error te zijn. Een belangrijk verschil met de 'oude' oefening was, dat deze recente op de computer kon worden gemaakt. Die reageerde echter alleen met een goed- of een foutmelding en gaf niet aan waarom een bepaalde reactie fout was. Kortom, dit was ook een doods invullesje dat bepaald niet beantwoordde aan de criteria voor modern taalonderwijs. Het leek erop dat hier ook eerder sprake was van een vorm van bezigheidstherapie (met moderne materialen) en niet van een activiteit die daadwerkelijk de taalverwerving stimuleerde. Nieuwe woorden of nieuwe betekenissen en toepassingen van bekende woorden werden niet geleerd.

Nederlands voor allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs - René Appel 1139