Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk (Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

  • Is de mail duidelijk?

  • Is de mail gepast?

  • Is de mail correct?

  • Is de mail aantrekkelijk?

Dag

Ik zoek info over drugs voor mijn GIP. Mail gerust terug als u iets heeft. Dank

Filip :-)

Opdracht 2: Beoordeel ook de mail van Jacob Kras met dezelfde criteria.

Van: jacob kras [mailto:jkras (@istu.let.leidenuniv.nl] Verzonden: zaterdag 4 november 2000 20:56 Aan: dialect@asip.be

Onderwerp: attitude-onderzoek

Geachte vrouw/meneer,

Ik heb net U wepagina over het dialectproject gelezen. En ik was er heel blij mee. Want ik heb zoiets als onderwerp voor mijn afstudeerscriptie gekozen. Ik wil graag een attitude-onderzoek doen, die over de houding van leerlingen van middelbare scholen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen t.o.v. het, engels, de standaardtaal en de regionale taalvariatie gaat. Daarvoor moet ik een enquete verzinnen, die ik aan zes scholen wil sturen.

Helaas is op uw internetpagina geen resultaats- of ervaringsbericht te vinden, maar ik wou graag weten, wat Uw ervaringen met de scholieren en het verzinnen van de enquetevragen zijn geweest. Verder zou ik graag willen vragen, of er misschien nog een litartuurlijst bestaat, waar ook daarna lijkende onderzoeken hun plaats hebben gevonden.

Bij voorbat hartelijk bedankt voor uw moeite,

met vriendelijke groet, Jacob Kras

Jacob Kras Vijverstraat 11

2561 EN Den Haag

Nederland

j kras@stu. let. leinuniv. nl

14 I Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk - Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch