Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk (Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

4 Activerend verslag

Opdracht 1: vooraf

Leerlingen bezoeken een historisch gebouw, historische site, museum, tentoonstelling... en krijgen vanuit het vak Nederlands een opdracht mee.

Zoek in het gebouw, museum... een voorwerp, een afbeelding, een tekst, een enscenering die jou treft en die je blijvend wil onthouden. Maak een korte beschrijving van het voorwerp, de afbeelding..., neem eventueel een foto of maak een schets. Omschrijf waarom het voorwerp jou getroffen heeft. Bedenk ook een vraag die je aan de maker van het voorwerp... zou willen stellen.

Opdracht 2:

Naar aanleiding van het klassikale bezoek aan... schrijf je een verslag(je) bedoeld voor het schooltijdschrift. In je verslag informeer je de lezer en je probeert bovendien de lezer over te halen om het gebouw, de tentoonstelling... ook eens te bezoeken. Je zorgt voor een tekst van ten minste vijfalinea's waaronder inleiding, midden en slot. je verwerkt er de aantekeningen in die je maakte tijdens het bezoek Je zorgt ook voor een illustratie met ondertitel (eigen foto, foto uit folder, eigen tekening...)

Je wordt beoordeeld op correctheid (taal en inhoud), nauwkeurigheid (taal en inhoud), aantrekkelijkheid (vormgeving, zinnen van maximaal 23 woorden), gepastheid (voor het schooltijdschrift). fi).

Je gebruikt een woordenboek voor de controle van spelling en woordkeuze. je gebruikt ook de spellingchecker. Topische vragen kunnen je helpen bij het verzamelen van 'inhoud: wie, wat, waar, wanneer, waaruit, hoe, waarvoor, waarom...

Opdracht 3:

In groepjes van vier wissel je je artikels uit. Op basis van de aandachtspunten die je vindt op het commentaarformulier beoordeel je elk apart het werk van een medeleerling.

1=slecht, 2=onvoldoende, 3= voldoende, 4= goed, 5=zeer goed

Opdracht 4:

Op basis van de vier verslagen werk je nu samen een definitief artikel uit. je houdt uiteraard rekening met de gegeven commentaren.

 

Commentaarformulier verslag schoolkrant

 

 

 

Commentaar door   Datum

 

 

 

Tekst van   Datum

 

 

 

Klas

 

 

 

1 Correctheid

1 2

3 4

5

-   Is de spelling correct?

 

 

 

-   Zijn de zinnen correct gebouwd? Hardop lezen helpt...

 

 

 

-   Is de gegeven informatie correct?

 

 

 

Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk - Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch 115