Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Wetenschap onder woorden: Taal en de niet-taalvakken (Nora Bogaert)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

len, zoals de Vlaamse Eindtermen deze vooropstellen: leren leren, sociale vaardigheden, burgerzin.

Bibliografie

Bogaert, N. (1998), Kennisverwerving en taal: de puntjes op de i; In: Kluwer, Handboek Leerlingenbegeleiding, Aflevering 24, p.109-142.

Bogaert, N. & K.Van Gorp (2000), Ja, ik wil! Taakgericht vakkenonderwijs is vooral een kwestie van motiveren; In: Colpin e.a., Een taak voor iedereen. Perspectieven voor taakgericht onderwijs, Leuven: Garant, p.19-38.

Bogaert, N. (2001), Genezen of voorkomen? Taalbeleid en de zaakvakken; In: VONK Themanummer Taalbeleid, p.44-57.

Geudens, V. & R. Rymenans (1992), Nederlands in de niet-taalvakken. Eindrapport 1992, Antwerpen: UFSIA/ICTL.

Hajer, M. & T. Meestringa (1995), Schooltaal als struikelblok, Bussum: Coutinho. Van der Aalsvoort, M. & B. Van der Leeuw (`82), Leerlingen, taal en school. De rol van taal in elke onderwijsleersituatie, Enschede: SLO-ACLO.

Noten

' Als dingen wel aanwezig of aan het gebeuren zijn terwijl je erover praat, dan moet je niet álle informatie in taal uitdrukken (er is immers veel situationele context) en is de taal die je nodig hebt om er wat over te zeggen veel alledaagser. Als je praat over iets wat niet tastbaar aanwezig is, moet je veel meer informatie onder woorden brengen en kom je terecht op een minder alledaags niveau van woordgebruik en zinspatronen.

Wetenschap onder woorden: taal en de niet-taalvakken - Nora Bogaert 1 155