Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

HETEROGENITEIT ALS WINSTPUNT BIJ NT2-BEGINNERS Joop Wammes

1 Inleiding

Het NT2-onderwijs binnen de Internationale Schakelklassen (NL) of Onthaalklassen (B) kenmerkt zich door enorme verschillen tussen de leerlingen. Verschillen die groter zijn dan in het reguliere onderwijs. Ik ga hieronder in op de vraag hoe om te gaan met deze heterogeniteit.

Vooraf wil ik eerst een aantal beperkingen melden. Op de eerste plaats beperk ik me in mijn analyse tot de Internationale Schakelklassen in Nederland (12-17 jaar), schakelend naar het Voortgezette Onderwijs, en in Vlaanderen heb je het dan over OKAN-klassen/onthaalklassen, die voorbereiden op de verschillende graden van het secundair. Maar voor collega's die NT2 geven aan volwassenen of in het primaire onderwijs NT2 geven zijn sommige inzichten waarschijnlijk ook bruikbaar.

Op de tweede plaats beperk ik me tot de beginnersproblematiek, zo'n beetje tot het niveau halfgevorderd. Leerlingen met doorgaans een zeer autonome en authentieke leervraag.

Op de derde plaats heb ik de wijsheid niet in pacht. De bedoeling van mijn beschouwing is de lezer een fundamenteel probleem voor te leggen met betrekking tot dat beginnersonderricht, en een gedachtenexercitie te maken over de vraag of dat probleem anders benaderd moet worden.

Zoals gezegd kenmerkt zich het ISK- of Onthaalonderwijs zich door aperte verschillen tussen de leerlingen. De oorzaken hiervan zijn:

  1. Leeftijdsverschil

  2. Verschil in educatieve historie (opleidingsniveau)

  3. Verschil in verblijfsduur

  4. Verschil in intelligentie

  5. Verschil in verblijfsmotivatie (m.b.t. het wonen in het nieuwe land)

  6. Mate van psychologische geblokkeerdheid (trauma's)

Hoe is het mogelijk dat in een klas met zulke extreme verschillen, leerlingen toch veel kunnen leren?

Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners - Joop Wammes 1157