Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners (Joop Wammes)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

delinge vaardigheid en leerbewustzijn aanzienlijk. Heterogeniteit als winstpunt voor beide partijen.

Een ander voorbeeld komt van de universiteit in Maastricht. Volgens velen één van de beste universiteiten van Nederland. Ligt dicht tegen de Belgische grens aan, wellicht vandaar. Als daar medische studenten "het hart" krijgen, worden er werkgroepen geformeerd, waarin studenten zitten van alle jaren, dus eerstejaars naast hogerejaars studenten. De hogerejaars leggen het hart uit aan de eerstejaars. Voor zowel de hogerejaars als eerstejaars wordt deze aanpak als zeer sterk gezien. Heterogeniteit als winstpunt voor beide partijen.

Helaas is deze benadering geen usance in Nederland. In gemengde kleuterklassen worden toch vaak groepjes gemaakt, waarin oudste kleuters gescheiden worden van jongste kleuters. En op de meeste medische faculteiten krijgen hogerejaars gescheiden les van eerstejaars. Gemiste kansen.

5 Toepassing binnen het beginnersonderrricht

De hierboven besproken voorbeelden komen uit de onderste en bovenste regionen van het onderwijsgebouw. Ze laten het belang van heterogeen groeperen zien. Voor het beginnersonderricht in de ISK of de Onthaalklassen is het niet anders. Dat betekent dat we heterogeniteit als winstpunt moeten gaan zien. Als communicatieve noodzakelijkheid moeten we gemengde groepen maken van absolute beginners, en kinderen die al op weg zijn naar het halfgevorderden niveau. De leerlingen die al wat verder zijn leggen uit, zij moeten leren zich te uiten. De leerlingen die net beginnen, moeten leren te begrijpen. Het taaltaakgerichte lesmateriaal bevat de input voor beide verwervingsniveaus. Zowel de beginner als de leerling die iets verder op weg is, kunnen voldoende uit het materiaal halen, zij het met een natuurlijk verschil in diepte.

Gesteld dat we het thema lijd' aanbieden. Er worden groepjes van vier leerlingen geformeerd. In zo'n groepje zitten enkele leerlingen die al enkele maanden NT2-onderwijs hebben gevolgd, maar er wordt ook één leerling in geplaatst die nog maar net NT2-onderwijs volgt. Na een voorgesprek door de docent met een praatplaat (b.v. een kalender en een klok) volgt een fragment op de video of CD, waarin acteurs een tijdsafspraak proberen te maken, en een aanbod m.b.v. een stukje tekst over openingstijden van winkels. In deze oriënterende fase zijn er al veel woorden aan de orde gekomen die met uren, kwartieren en weekdagen te maken hebben. Vervolgens krijgen de leerlingen kopieën van weekroosters overhandigd, waarbij elke leerling uit een groepje een verschillend weekrooster heeft. Opdracht is een gemeenschappelijke afspraak te maken.

De leerlingen die al verder zijn zullen erin slagen hierover op productieve wijze te communiceren, zij het met wat vallen en opstaan. De leerlingen die nog maar net met NT2-onderwijs zijn begonnen, zullen proberen zoveel mogelijk van het gesprek te volgen. Zo zullen de dagen van de week en de tijden (na de introductie per video en

160 1 Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners - Joop Wammes