Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk (Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

 

Suggestie voor verbetering ...

 

 

 

2 Nauwkeurigheid

-   Is het voorwerp... nauwkeurig beschreven zodat de lezer

het zich kan voorstellen?

Suggestie voor verbetering ...

1 2

3 4

5

3 Aantrekkelijkheid

-   Is de lay-out verzorgd?

-   Zijn de zinnen niet langer dan 23 woorden?

-   Is er variatie in woordgebruik en zinsbouw?

-   Heeft de tekst nieuwswaarde?

Suggestie voor verbetering ...

1 2

3 4

5

4 Gepastheid

-   Werd er rekening gehouden met het lezerspubliek?

Suggestie voor verbetering ...

1 2

3 4

5

16 I Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk - Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch